Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  WAŻNE! PREMIE DLA KLUBÓW Email
25.06.2015.

Przypominamy, że 30.06.2015 roku upływa termin rozliczenia I transzy środków dot. szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny.

 

Kluby, które zgodnie z  paragrafem 3 punkt 4 i 5 Regulaminu nie przedłożą do wyżej wymienionego dnia prawidłowego rozliczenia I transzy pozbawiają się prawa do otrzymania środków z II transzy.

 
  Lubelskie DNI OLIMPIJCZYKA 2015 Email
06.06.2015.

Lubelskie Dni Olimpijczyka Lublin 2015 

Wielki Piknik Rodzinny w Lublinie

 

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Regionu i Lublina na I Lubelskie Dni Olimpijczyka Lublin 2015, które odbędą się w dniach 13-14 czerwca 2015 roku na stadionie Arena Lublin oraz na terenach przyległych. To pierwsza tego typu impreza w Lublinie, która do tej pory cieszyła się ogromną popularnością w innych miastach Polski.

 

Na błoniach obok Areny Lublin rozstawiony zostanie namiot olimpijski, do którego będzie prowadzić aleja sportu, wzdłuż której znajdować się będą stoiska związków sportowych z województwa lubelskiego. W namiocie wyświetlane będą prezentacje archiwalnych filmów z olimpijskimi występami polskich zawodników, odbywać się będą koncerty oraz spotkania i rozmowy z medalistami Igrzysk Olimpijskich.

W niedzielę odbędą się tam również zawody w arm wrestlingu i wyciskaniu na ławeczce prostej. Wokół tego miejsca znajdować się będzie strefa gastronomiczna oraz strefa zabaw dla dzieci – dmuchane zabawki, zjeżdżalnie, piłkarzyki, piłkarski bilard, Xboxy z FIFA 14 i wiele innych. Na boisku bocznym ze sztuczną murawą powstanie sektor sportów walki, gier zespołowych, sprintów, badmintona.

 

Do tej pory chęć prezentacji swoich dokonań zgłosili przedstawiciele 15 dyscyplin. Odbędą się pokazy m.in.: arm wrestlingu, badmintona, boksu, futbolu amerykańskiego, judo, karate, koszykówki, lekka atletyka (skok o tyczce i sprinty), piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, rugby, taekwon-do, wyciskania sztangi leżąc i zapasów. Ponadto organizatorzy zaplanowali szereg zabaw i atrakcji dla osób w każdym wieku. Goście będą mieli możliwość kibicować zawodnikom rywalizującym w kilku turniejach: Deichamann Piłkarskie Minimistrzostwa, XXI Międzynarodowy Festiwal Piłki Siatkowej, Zawody Lekkoatletyczne – skok o tyczce, Międzywojewódzki Turniej Bokserski.

 

Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

 

W zakładce Komunikaty i Ogłoszenia zamieszczono szczegółowy Program i Plakat Lubelskich Dni Olimpijczyka 2015.

 
  ŚCIEŻKA OLIMPIJSKA - LUBELSKIE Email
01.06.2015.

INFORMACJA

 

Lubelska Unia Sportu jako operator Programu „Ścieżka Olimpijska – Lubelskie” po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Sportu oraz w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informuje, że n/w zawodnicy/czki reprezentujący kluby sportowe z terenu województwa lubelskiego zostali objęci niniejszym programem na rok 2015 i otrzymają dofinansowanie na przygotowanie się do występu na IO, Rio 2016:

1. Paweł Fajdek- lekka atletyka - KS AGROS Zamość, kwota 15,000 zł.,

2. Andrzej Jaros - lekka atletyka - KS AGROS Zamość, kwota 15,000 zł.,

3. Szymon Kiecana - lekka atletyka - KS AGROS Zamość, kwota 12,000 zł.,

4. Monika Brzostek - piłka siatkowa plażowa K - TPS Lublin, kwota 15,000 zł.,

5. Kinga Kołosińska - piłka siatkowa plażowa K - TPS Lublin, kwota 15,000 zł.,

6. Katarzyna Krawczyk - zapasy K - MKS Cement-Gryf Chełm, kwota 15,000 zł.

 

                                                                                      Zarząd LUS

 

 
  Procedura powołania Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie Email
17.03.2015.

 

W dniu 10 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę Nr CXX/2362/2012 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa lubelskiego mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Rady, która zostanie powołana, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady wejdzie maksymalnie 20 członków: 17 członków spośród przedstawicieli zgłoszonych przez statutowe organy wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych, działających na terenie województwa lubelskiego, 1 członek zgłoszony przez Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego, 1 przedstawiciel reprezentujący lokalne media, 1 pracownik departamentu właściwego ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji i instytucji oraz podmiotów wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie i § 3 ust. 1 ww. Uchwały, można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3, pok. 128 lub przesłać pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego.
Zgłoszenie, które wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęte procedurą.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z trybem powołania członków Rady na wzorze określonym w załączniku nr 1.

 
  Zadanie TRENER 2015 Email
24.02.2015.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży umieszczony został pakiet dokumentów do przygotowania i złożenia w Lubelskiej Unii Sportu przez kluby, szkoleniowców i WZS dla osób uprawnionych do wsparcia finansowego.

 
  PIT - 11 Email
11.02.2015.

Informujemy, iż w siedzibie LUS można odbierać PIT 11 za 2014 rok.

 

PIT-11 można odbierać w dni powszednie w godz. 10-14 osobiście lub za uprzejmością innych osób – jednak konieczne jest wtedy posiadanie odpowiedniego upoważnienia do odbioru dokumentu w czyimś imieniu. Druk upoważnienia znajdziecie Państwo w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 
  ŚCIEŻKA OLIMPIJSKA - LUBELSKIE Email
04.02.2015.

Zarząd Województwa Lubelskiego z inicjatywy klubów sportowych i przy pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Sportu proponuje nowy program umożliwiający dofinansowanie procesu szkolenia i udziału we współzawodnictwie w kraju i za granicą zawodnikom/czkom sportów olimpijskich w Programie p.n. ŚCIEŻKA OLIMPIJSKA - LUBELSKIE

W zakladce Zintegrowany Program szkolenia młodziezy zamieszczony został Regulamin Programu.

 
  Premie dla KS za wyniki 2014r. Email
04.02.2015.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały druki dla klubów sportowych ubiegających się o dofinansowanie szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na

podstawie osiąganych wyników sportowych w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 
  Walne Zgromadzenie Delegatów LUS Email
29.01.2015.

Zarząd Lubelskiej Unii Sportu na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. podjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 28 lutego 2015 r. o godzinie 10.00 - termin pierwszy, godzina 10.30 - termin drugi. Miejscem Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Unii Sportu będzie sala konferencyjna PZMot przy ul. B. Prusa 8 w Lublinie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej będzie wyłożone do zapoznania się w siedzibie LUS  na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

 

 
  ZINTEGROWANY PROGRAM SZKOLENIA 2015 Email
20.01.2015.

Oferta złożona w Urzędzie Marszałkowskim WL na „Realizację zintegrowanego Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w kategorii młodzik oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiąganych wyników sportowych w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki” zyskała akceptację i Lubelska Unia Sportu powyższy program będzie realizowała.

 

W zakladce Zintegrowany program szkolenia młodzieży umieszczono pierwsze druki do przygotowania organizacyjnego szkolenia.

 

 
  SPORTOWA GWIAZDKA 2015 Email
13.01.2015.

 XII CHARYTATYWNY BAL


" SPORTOWA GWIAZDKA"


noworoczne spotkanie środowiska sportowego


17 stycznia 2015 r. (sobota) godz. 19.00 Hotel Victoria w Lublinie

 

 

 Szczegóły w załączniku w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 

 
  NOWY ROK 2015 Email
01.01.2015.

                 SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015

wielu przeżyć i sukcesów sportowych,

zawodniczkom i zawodnikom, trenerom i działaczom

                              

                                                                                                      życzy Zarząd LUS

 
  OFERTA DLA KLUBÓW Email
02.10.2014.

Szanowni Państwo,

 

Orange Polska pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz w partnerstwie z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego, uruchomił nowy program wspierający lokalną społeczność oraz promujący zdrowy i zrównoważony rozwój dzieci i młodzieży – Kluby Sportowe Orange.

W ramach nowej inicjatywy wcałej Polsce rozpocznie działalność 100 Klubów Sportowych Orange. Program skierowany jest zarówno do istniejących, jak i specjalnie powstałych dla tego projektu miejscach. Kluby mogą się mieścić zarówno przy szkołach, w SKS, UKS, MUKS, PKS, a także w innych ośrodkach użyteczności publicznej. Wybrane kluby otrzymają wsparcie rzeczowe i merytoryczne.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny!

Do włączenia się w akcję zachęcamy szczególnie kluby realizujące działania sportowe także dla osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy mają równe szanse!

Wsparciem programu będą znani sportowcy, mistrzowie i medaliści igrzysk olimpijskich, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Więcej informacji oraz przewodnik po programie znajdziecie na www.klubysportoweorange.pl.

Zapraszamy Państwa do wykorzystania przesłanej informacji do promowania akcji w Państwa środowiskach i zachęcenia lokalnych promotorów sportu do zgłoszenia się do programu.

Zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania z chat online lub telefonu informacyjnego o programie: 510 555 666 (aktywne w dni robocze od godziny 9.00 do 17.00).

Pytania można kierować także na adres: info@klubysportoweorange.pl

 

Z pozdrowieniami,

Zespół Klubów Sportowych Orange

-- 

Anna Drewniak
PR Team Manager 

IdPR Grupa AFEKT
ul. Andrzejewskiego 23 
60 -119 Poznań
tel. +48 61/663 26 00
fax +48 61/663 27 00
kom: +48 502 091 976
anna.drewniak@idpr.pl 

 
  Premie dla Klubów - ROZLICZENIE Email
18.09.2014.

Przypominamy, że w dniu 30.09.2014r. (liczy się data stempla pocztowego) upływa ostateczny termin rozliczenia środków z tytułu dofinansowania szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiągniętych wyników sportowych w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

Oznacza to, iż po tym terminie rozliczenia nie będą przyjmowane a środki pochodzące z II transzy będą podlegały zwrotowi do LUS.

 
  Szkolenie KWM 2014 Email
26.06.2014.

W związku z pytaniami i niedopełnianiem obowiązku dokonania dopłaty do stawki osobodnia powyżej dofinansowywanych przez MSiT i WL. Informujemy, ze brak uzupelnienia środków do preliminowanej wysokości nie pozwoli na uruchomienie akcji.

Tytuł przelewu: „Dopłata do szkolenia KWM, sport, miejscowość org. akcji, termin akcji".

K-to 55 1240 5497 1111 0000 5004 2311 , Bank Pekao SA.

 

Kolejnym warunkiem jej uruchomienia są Oświadczenia o przetwarzaniu danych zawodnikow i kadry szkoleniowej (oryginał) oraz ksero aktualnych badań (jednorazowo, przed pierwszą akcją zawodnika).

Proszę o przedkładanie wymaganych dokumentów i dokonywaniem wpłat z nalezytym wyprzedzeniem aby zatwierdzenie akcji moglo nastąpić co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. (ZZ)

 
  Premie dla Klubów Email
23.06.2014.

Przypominamy, że 30.06.2014 roku upływa termin rozliczenia I transzy środków dot. szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny.

Kluby, które zgodnie z  paragrafem 3 punkt 4 i 5 Regulaminu nie przedłożą do wyżej wymienionego dnia prawidłowego rozliczenia I transzy pozbawiają się prawa do otrzymania środków z II transzy.

 

 

 
  XX OOM w sportach letnich DOLNY ŚLĄSK 2014 Email
12.05.2014.

W zakładce Komunikaty i Ogłoszenia znajdują się druki (Komunikatów, Oświadczeń, Terminarzy oraz Zgłoszeni) na finały XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodziezy w sportach letnich DOLNY ŚLĄSK 2014.

Zgłoszeń ekip wojewodzkich dokonują Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (WISS). Ekipy województwa lubelskiego zgłasza Lubelska Unia Sportu (LUS).

Prosimy o zapoznanie się z warunkami zgłoszenia zawartymi w Komunikacie Nr 1 organizatora XX OOM rozdział II Zgłoszenia (adres strony: http://olimpiadamlodziezy.pl ).

 

Lubelska Unia Sportu nie dofinansowuje kosztów przejazdu/transportu uczestników/sprzętu.

 
  Projekt MULTISPORT Email
20.03.2014.

Dziękujemy Wszystkim za zaufanie deklarującym uczestnictwo w Projekcie MULTISPORT w zakresie popularyzacji sportu uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki jak i Zarząd Wojewódzwa Lubelskiego wybrali operatora wojewódzkiego w konkursie "Projekt MULTISPORT", którym zostało Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoly Sportowe.

 

 

 
  Projekt MULTISPORT Email
06.03.2014.

 W roku 2014 MSiT proponuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz klubom sportowym Projekt „MULTISPORT”, adresowany do dzieci szkół podstawowych z klas IV – VI. Celem Projektu jest upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie na ich wszechstronny i harmonijny rozwój oraz zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubów sportowych i wdrożenie do współzawodnictwa wydaje się jednym z kluczowych zadań. Jednak najważniejszym celem sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie postaw obywatelskich, kreowanie postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim wychowanie przez sport.

Projekt kierowany jest do wszystkich organizacji pracujących z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności do klubów sportowych i JST na poziomie gminnym
i wojewódzkim.

Ci, którzy zainteresowani są bardziej szczegółowo moga zapoznać się z materiałami wydanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki a zamieszczone w zakladce Publikacje.

 
  Realizacja zadania ze środków FRKF Email
21.02.2014.

Lubelska Unia Sportu otrzymała pismo z MSiT w sprawie wysokości przyznanych środków na wprowadzenie "Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku 2014"

Pismo określa kwoty i cel na jaki mają być przeznaczone:

- koszty szkoleniowe (KWM i płace kadry szkoleniowej),

- zadanie TRENER,

- koszty pośrednie (od kosztów bezpośrednich) 

 

Nie zostały wskazane środki na organizację zawodów Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, o które wystąpiliśmy we Wniosku. Tym samym może się okazać, że nie otrzymując dodatkowych środków LUS nie będzie mogła współfinansować żadnych zawodów MMM. Czekamy na odpowiedź Ministerstwa  w tej sprawie.

 

Informujemy, że w Programie Województwa Lubelskiego na udział w MMM (transport poza województwo) jest 25.000 zł., które to dofinansowanie będzie wypłacanie po przeprowadzeniu wszystkich zawodów MMM i proporcjonalnie do przejechanych kilometrów z uwzględnieniem środka lokomocji transportu zbiorowego. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 40 z 96