Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  ŚCIEŻKA OLIMPIJSKA - LUBELSKIE Email
01.06.2015.

INFORMACJA

 

Lubelska Unia Sportu jako operator Programu „Ścieżka Olimpijska – Lubelskie” po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Sportu oraz w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informuje, że n/w zawodnicy/czki reprezentujący kluby sportowe z terenu województwa lubelskiego zostali objęci niniejszym programem na rok 2015 i otrzymają dofinansowanie na przygotowanie się do występu na IO, Rio 2016:

1. Paweł Fajdek- lekka atletyka - KS AGROS Zamość, kwota 15,000 zł.,

2. Andrzej Jaros - lekka atletyka - KS AGROS Zamość, kwota 15,000 zł.,

3. Szymon Kiecana - lekka atletyka - KS AGROS Zamość, kwota 12,000 zł.,

4. Monika Brzostek - piłka siatkowa plażowa K - TPS Lublin, kwota 15,000 zł.,

5. Kinga Kołosińska - piłka siatkowa plażowa K - TPS Lublin, kwota 15,000 zł.,

6. Katarzyna Krawczyk - zapasy K - MKS Cement-Gryf Chełm, kwota 15,000 zł.

 

                                                                                      Zarząd LUS

 

 
  Procedura powołania Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie Email
17.03.2015.

 

W dniu 10 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę Nr CXX/2362/2012 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa lubelskiego mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Rady, która zostanie powołana, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady wejdzie maksymalnie 20 członków: 17 członków spośród przedstawicieli zgłoszonych przez statutowe organy wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych, działających na terenie województwa lubelskiego, 1 członek zgłoszony przez Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego, 1 przedstawiciel reprezentujący lokalne media, 1 pracownik departamentu właściwego ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji i instytucji oraz podmiotów wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie i § 3 ust. 1 ww. Uchwały, można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3, pok. 128 lub przesłać pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego.
Zgłoszenie, które wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęte procedurą.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z trybem powołania członków Rady na wzorze określonym w załączniku nr 1.

 
  Zadanie TRENER 2015 Email
24.02.2015.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży umieszczony został pakiet dokumentów do przygotowania i złożenia w Lubelskiej Unii Sportu przez kluby, szkoleniowców i WZS dla osób uprawnionych do wsparcia finansowego.

 
  PIT - 11 Email
11.02.2015.

Informujemy, iż w siedzibie LUS można odbierać PIT 11 za 2014 rok.

 

PIT-11 można odbierać w dni powszednie w godz. 10-14 osobiście lub za uprzejmością innych osób – jednak konieczne jest wtedy posiadanie odpowiedniego upoważnienia do odbioru dokumentu w czyimś imieniu. Druk upoważnienia znajdziecie Państwo w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 
  ŚCIEŻKA OLIMPIJSKA - LUBELSKIE Email
04.02.2015.

Zarząd Województwa Lubelskiego z inicjatywy klubów sportowych i przy pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Sportu proponuje nowy program umożliwiający dofinansowanie procesu szkolenia i udziału we współzawodnictwie w kraju i za granicą zawodnikom/czkom sportów olimpijskich w Programie p.n. ŚCIEŻKA OLIMPIJSKA - LUBELSKIE

W zakladce Zintegrowany Program szkolenia młodziezy zamieszczony został Regulamin Programu.

 
  Premie dla KS za wyniki 2014r. Email
04.02.2015.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały druki dla klubów sportowych ubiegających się o dofinansowanie szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na

podstawie osiąganych wyników sportowych w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 
  Walne Zgromadzenie Delegatów LUS Email
29.01.2015.

Zarząd Lubelskiej Unii Sportu na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. podjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 28 lutego 2015 r. o godzinie 10.00 - termin pierwszy, godzina 10.30 - termin drugi. Miejscem Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Unii Sportu będzie sala konferencyjna PZMot przy ul. B. Prusa 8 w Lublinie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej będzie wyłożone do zapoznania się w siedzibie LUS  na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

 

 
  ZINTEGROWANY PROGRAM SZKOLENIA 2015 Email
20.01.2015.

Oferta złożona w Urzędzie Marszałkowskim WL na „Realizację zintegrowanego Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w kategorii młodzik oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiąganych wyników sportowych w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki” zyskała akceptację i Lubelska Unia Sportu powyższy program będzie realizowała.

 

W zakladce Zintegrowany program szkolenia młodzieży umieszczono pierwsze druki do przygotowania organizacyjnego szkolenia.

 

 
  SPORTOWA GWIAZDKA 2015 Email
13.01.2015.

 XII CHARYTATYWNY BAL


" SPORTOWA GWIAZDKA"


noworoczne spotkanie środowiska sportowego


17 stycznia 2015 r. (sobota) godz. 19.00 Hotel Victoria w Lublinie

 

 

 Szczegóły w załączniku w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 

 
  NOWY ROK 2015 Email
01.01.2015.

                 SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015

wielu przeżyć i sukcesów sportowych,

zawodniczkom i zawodnikom, trenerom i działaczom

                              

                                                                                                      życzy Zarząd LUS

 
  OFERTA DLA KLUBÓW Email
02.10.2014.

Szanowni Państwo,

 

Orange Polska pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz w partnerstwie z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego, uruchomił nowy program wspierający lokalną społeczność oraz promujący zdrowy i zrównoważony rozwój dzieci i młodzieży – Kluby Sportowe Orange.

W ramach nowej inicjatywy wcałej Polsce rozpocznie działalność 100 Klubów Sportowych Orange. Program skierowany jest zarówno do istniejących, jak i specjalnie powstałych dla tego projektu miejscach. Kluby mogą się mieścić zarówno przy szkołach, w SKS, UKS, MUKS, PKS, a także w innych ośrodkach użyteczności publicznej. Wybrane kluby otrzymają wsparcie rzeczowe i merytoryczne.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny!

Do włączenia się w akcję zachęcamy szczególnie kluby realizujące działania sportowe także dla osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy mają równe szanse!

Wsparciem programu będą znani sportowcy, mistrzowie i medaliści igrzysk olimpijskich, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Więcej informacji oraz przewodnik po programie znajdziecie na www.klubysportoweorange.pl.

Zapraszamy Państwa do wykorzystania przesłanej informacji do promowania akcji w Państwa środowiskach i zachęcenia lokalnych promotorów sportu do zgłoszenia się do programu.

Zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania z chat online lub telefonu informacyjnego o programie: 510 555 666 (aktywne w dni robocze od godziny 9.00 do 17.00).

Pytania można kierować także na adres: info@klubysportoweorange.pl

 

Z pozdrowieniami,

Zespół Klubów Sportowych Orange

-- 

Anna Drewniak
PR Team Manager 

IdPR Grupa AFEKT
ul. Andrzejewskiego 23 
60 -119 Poznań
tel. +48 61/663 26 00
fax +48 61/663 27 00
kom: +48 502 091 976
anna.drewniak@idpr.pl 

 
  Premie dla Klubów - ROZLICZENIE Email
18.09.2014.

Przypominamy, że w dniu 30.09.2014r. (liczy się data stempla pocztowego) upływa ostateczny termin rozliczenia środków z tytułu dofinansowania szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiągniętych wyników sportowych w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

Oznacza to, iż po tym terminie rozliczenia nie będą przyjmowane a środki pochodzące z II transzy będą podlegały zwrotowi do LUS.

 
  Szkolenie KWM 2014 Email
26.06.2014.

W związku z pytaniami i niedopełnianiem obowiązku dokonania dopłaty do stawki osobodnia powyżej dofinansowywanych przez MSiT i WL. Informujemy, ze brak uzupelnienia środków do preliminowanej wysokości nie pozwoli na uruchomienie akcji.

Tytuł przelewu: „Dopłata do szkolenia KWM, sport, miejscowość org. akcji, termin akcji".

K-to 55 1240 5497 1111 0000 5004 2311 , Bank Pekao SA.

 

Kolejnym warunkiem jej uruchomienia są Oświadczenia o przetwarzaniu danych zawodnikow i kadry szkoleniowej (oryginał) oraz ksero aktualnych badań (jednorazowo, przed pierwszą akcją zawodnika).

Proszę o przedkładanie wymaganych dokumentów i dokonywaniem wpłat z nalezytym wyprzedzeniem aby zatwierdzenie akcji moglo nastąpić co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. (ZZ)

 
  Premie dla Klubów Email
23.06.2014.

Przypominamy, że 30.06.2014 roku upływa termin rozliczenia I transzy środków dot. szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny.

Kluby, które zgodnie z  paragrafem 3 punkt 4 i 5 Regulaminu nie przedłożą do wyżej wymienionego dnia prawidłowego rozliczenia I transzy pozbawiają się prawa do otrzymania środków z II transzy.

 

 

 
  XX OOM w sportach letnich DOLNY ŚLĄSK 2014 Email
12.05.2014.

W zakładce Komunikaty i Ogłoszenia znajdują się druki (Komunikatów, Oświadczeń, Terminarzy oraz Zgłoszeni) na finały XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodziezy w sportach letnich DOLNY ŚLĄSK 2014.

Zgłoszeń ekip wojewodzkich dokonują Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (WISS). Ekipy województwa lubelskiego zgłasza Lubelska Unia Sportu (LUS).

Prosimy o zapoznanie się z warunkami zgłoszenia zawartymi w Komunikacie Nr 1 organizatora XX OOM rozdział II Zgłoszenia (adres strony: http://olimpiadamlodziezy.pl ).

 

Lubelska Unia Sportu nie dofinansowuje kosztów przejazdu/transportu uczestników/sprzętu.

 
  Projekt MULTISPORT Email
20.03.2014.

Dziękujemy Wszystkim za zaufanie deklarującym uczestnictwo w Projekcie MULTISPORT w zakresie popularyzacji sportu uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki jak i Zarząd Wojewódzwa Lubelskiego wybrali operatora wojewódzkiego w konkursie "Projekt MULTISPORT", którym zostało Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoly Sportowe.

 

 

 
  Projekt MULTISPORT Email
06.03.2014.

 W roku 2014 MSiT proponuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz klubom sportowym Projekt „MULTISPORT”, adresowany do dzieci szkół podstawowych z klas IV – VI. Celem Projektu jest upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie na ich wszechstronny i harmonijny rozwój oraz zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubów sportowych i wdrożenie do współzawodnictwa wydaje się jednym z kluczowych zadań. Jednak najważniejszym celem sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie postaw obywatelskich, kreowanie postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim wychowanie przez sport.

Projekt kierowany jest do wszystkich organizacji pracujących z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności do klubów sportowych i JST na poziomie gminnym
i wojewódzkim.

Ci, którzy zainteresowani są bardziej szczegółowo moga zapoznać się z materiałami wydanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki a zamieszczone w zakladce Publikacje.

 
  Realizacja zadania ze środków FRKF Email
21.02.2014.

Lubelska Unia Sportu otrzymała pismo z MSiT w sprawie wysokości przyznanych środków na wprowadzenie "Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku 2014"

Pismo określa kwoty i cel na jaki mają być przeznaczone:

- koszty szkoleniowe (KWM i płace kadry szkoleniowej),

- zadanie TRENER,

- koszty pośrednie (od kosztów bezpośrednich) 

 

Nie zostały wskazane środki na organizację zawodów Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, o które wystąpiliśmy we Wniosku. Tym samym może się okazać, że nie otrzymując dodatkowych środków LUS nie będzie mogła współfinansować żadnych zawodów MMM. Czekamy na odpowiedź Ministerstwa  w tej sprawie.

 

Informujemy, że w Programie Województwa Lubelskiego na udział w MMM (transport poza województwo) jest 25.000 zł., które to dofinansowanie będzie wypłacanie po przeprowadzeniu wszystkich zawodów MMM i proporcjonalnie do przejechanych kilometrów z uwzględnieniem środka lokomocji transportu zbiorowego. 

 
  PIT 11 za 2013 rok Email
13.02.2014.

Informujemy, iż w siedzibie LUS można odbierać PIT 11 za 2013 rok.

 

PIT można odbierać osobiście lub za uprzejmością innych osób – jednak konieczne jest wtedy posiadanie odpowiedniego upoważnienia do odbioru dokumentu w czyimś imieniu. Druk upoważnienia znajdziecie Państwo w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 
  Druki na szkolenie w KWM 2014 roku Email
12.02.2014.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczono zaktualizowane druki na szkolenie w KWM 2014 roku. Prosimy o pilne sporządzenie planów. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 40 z 94