Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  SPORTOWA GWIAZDKA 2014 Email
30.12.2013.

XI CHARYTATYWNY BAL „SPORTOWA GWIAZDKA”

noworoczne spotkanie środowiska sportowego 4 stycznia 2014 roku

(sobota) o godz. 19.00 Hotel Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza

W imieniu organizatorów:

środowiska Karate Tradycyjnego i Lubelskiej Unii Sportu

mamy przyjemność zaprosć sportowców, trenerów i działaczy oraz wszystkich sympatyków sportu na odbywaj±cy się już po raz jedenasty bal charytatywny „Sportowa Gwiazdka”.
W trakcie imprezy odbędzie się aukcja pamiątek sportowych wspierająca fundację pomagającą w rehabilitacji Jakuba Warsz-Orakzai, ucznia kl. 4 SP 51,

który choruje na dziecięce porażenie mózgowe.

 

W programie :
wieczór taneczny- zagra zespół muzyczny „Liberta Band”;
występy artystyczne i pokazy sportowe; karaoke i konkursy z nagrodami;

dania serwuje kuchnia hotelu Victoria.

Aukcja pamiątek sportowych "sportowcy-dzieciom"

Koszt zaproszenia 120 zł. od osoby.

(zaproszenie obejmuje: miejsce przy 8 osobowym stoliku, bogaty serwis gastronomiczny)

 
  KONFERENCJA SZKOLENIOWA TRENERÓW KW Email
02.12.2013.

Lubelska Unia Sportu zaprasza na Konferencję szkoleniową trenerów koordynatorów

KWJ i KWM, która odbędzie się w dniu 21.12.2013r. /sobota/  od godz. 10.00

w kompleksie PZMot przy ul. Prusa 8.

 

Program Konferencji:

- Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej, osiągniętych wynikach Współzawodnictwa sportowego oraz sprawozdawczości z prowadzonego szkolenia w 2013 r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Samorządu Województwa Lubelskiego,

 

- Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Samorządu Województwa Lubelskiego zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży  a także innych zadań realizowanych przez Lubelską Unię Sportu w roku 2014.

 

Dodatkowe informacje oraz druki Sprawozdania przesłane zostaną drogą elektroniczną.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18.12.br.

 
  WYNIKI SSM za 2013 Email
21.11.2013.

Przedstawiamy wyniki współzawodnictwa województwa lubelskiego po wprowadzeniu wszystkich otrzymanych komunikatów, wniosków o podział punktów oraz przyznanych regulaminowych zaliczeń punktów.

W pierwszej zakładce – zbiór imienny

W drugiej zakładce punktacja powiat-gmina-klub.

W trzeciej zakładce dyscyplina-klub.

 

Prosimy o dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów, przynależność klubów do gmin, powiatów oraz przyznanych punktów.

Wszelkie uwagi prosimy przekazywać e-mailem na adres wyniki@sportmlodziezowy.pl.

Nowe wnioski o podział lub zaliczenie punktów nie są już przyjmowane.

 

Termin składania tych wniosków minął 31 października. (pkt. 4.7 regulaminu).

 

Uwagi o błędach w nazwach klubów lub błędach w naliczeniu punktów przyjmowane są do 2 grudnia br.

 

 Po tym terminie nie przyjmujemy żadnych uwag.

 

Cały zbiór wyn2013 (23) jest już na stronie www.sportmlodziezowy.pl

Zbiór województwa lubelskiego w zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży 

 
  Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży 2013 Email
28.10.2013.

Opublikowane zostało jedno z ostatnich zestawień wyników współzawodnictwa sportowego w 2013 roku, stan na 26.10..

Prosimy o sprawdzenie poprawności nazw swoich klubów i naliczonych punktów. Po tym okresie reklamacje nie będa uwzględniane 

 

Termin na przesłanie komunikatów i pism o podział i zaliczenia punktów mija 31.10.2013 r.

 

Zbiór wyników naszego województwa zamieszczony w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.

 
  Premia dla klubów. Rozliczenie! Email
12.09.2013.

 Lubelska Unia Sportu przypomina o zbliżającym się (30 września) terminie rozliczenia Premii dla klubów za 2012 rok.

W obecnym momencie są jeszcze kluby, które nie rozliczyły się z I (pierwszej) transzy. Przypominamy, że otrzymanie II (drugiej) transzy jest możliwe dopiero po prawidłowym rozliczeniu transzy I.

W związku z powyższym prosimy o szybkie przesyłanie rozliczeń.

 
  Refundacja za udział w zawodach SSM Email
22.07.2013.

Komunikat

 

Lubelska Unia Sportu informuje zainteresowane kluby / OZS/WZS, iż wznowienie refundacji za udział w zawodach SSM w 2013r. nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu przejazdów reprezentantów woj. lubelskiego na finały XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013r.
i podsumowaniu wszystkich środków, jakie LUS będzie mogła zabezpieczyć na ten cel.

Obecnie, w porozumieniu z DKEiS UMWL czynimy starania o zwiększenie puli środków na „udziały” poprzez przesunięcie części środków z zakresu szkolenia KWJ zintegrowany oraz płac trenerów KWM. Ostateczna wysokość refundacji dla poszczególnych klubów / OZS/WZS będzie zależała od zgromadzonych na to zadanie środków finansowych oraz ilości zgłoszeń od uprawnionych podmiotów.

Zasady weryfikacji kwalifikowanych kosztów pozostają bez zmian.  

 

Prezes LUS

Bogusław Trojan

 
  XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013 Email
18.06.2013.

W zakładce Komunikaty i Ogloszenia zamieszczone zostały Komunikaty organizacyjne XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013 oraz druk na zgłoszenie uczestnictwa w zawodach finałowych.

 

Zgłoszenie wypełnione (wszystkie wymagane pola zgodnie z opisem) przesłać na adres LUS w terminie na 10 dni przed terminem przyjazdu na miejsce zawodów.

 

LUS weryfikuje i przesyła organizatorom poszczególnych sportów zgłoszenie ekipy lubelskiej.

 
  Druki na zmiany Planu 2013 Email
03.04.2013.

Od 2 kwietnia wszelkie zmiany Planu 2013 dokonujemy poprzez odpowiedni druk zmian (podać uzasadnienie zmian). Zmiany MUSZĄ być zgłaszane co najmniej na 7 dni przed terminem akcji będącej w Planie. Jednocześnie przypominamy o obowiązku informowania pracowników merytorycznych LUS (SMS, e-mail) o wszelkich zmianach w pierwszym dniu realizowanej akcji.

 

Brak zgłoszenia zmian w podanym terminie spowoduje anulowanie, a brak zgłoszenia zmian w realizowanej akcji jej rozliczenia . Za wszelkimi przypadkami zmian należy złożyć pisemny wniosek (zał.) o zaakceptowanie zmian.

 

Druki zmian zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.

 
  Premie dla Klubów Email
25.02.2013.

Dotyczy klubów z kwotą dofinansowania 3 500 zł i więcej.

W przypadku transzy należy wystawić dwa rachunki pierwszy na 60% oraz drugi na 40%

i dwa preliminarze również na 60% oraz na 40%. Wniosek o dofinansowanie pozostaje jeden na całą przyznaną kwotę. 

 

Druga transza będzie wypłacona w momencie prawidłowego rozliczenia transzy pierwszej!

 

Do wszystkich klubów.

Prosze o uważne przeczytanie Regulaminu premii dla klubów.

Proszę pamiętać o dołączaniu do dokumentów rachunku (faktury) obciążającego Lubelską Unię Sportu, ponieważ tylko na takiej podstawie jesteśmy w stanie przelać środki na Państwa konto bankowe.

 
  Zintegrowany Program Współzawodnictwa w zawodach SSM w 2013 Email
11.02.2013.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały pliki na dofinansowanie udziału i organizacji zawodów SSM w 2013 (zał.2).

 

 
  Premiowanie klubów sportowych za wyniki SSM za 2012 Email
11.02.2013.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały pliki na dofinansowanie klubów sportowych za wyniki w SSM za 2012.Szczegółowe zasady zawiera Regulamin Premiowania KS za wyniki w SSM za 2012 (zał.3)

 
  Ubezpieczenie zaw KW_Allianz Email
11.02.2013.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostało ubezpieczenie zawodników i zawodniczek KW na okres 07.02.2013 - 06.02.2014.

 
  KONFERENCJA Z TRENERAMI KOORDYNATORAMI KW Email
29.01.2013.

Lubelska Unia Sportu informuje, że dnia

2 lutego 2013r. w godz. 11.00-15.00

w sali konferencyjnej PZMot przy ul. Prusa 8 odbędzie się Konferencja z trenerami koordynatorami KWJ i KWM mająca na celu omówienie przygotowań Planów organizacyjnych szkolenia na 2013r. Omówienie sposobu przygotowania dokumentów - Program i Preliminarz, Sprawozdanie, Dziennik zajęć i Zapis zajęć - akcji szkoleniowych. Omówienie zasad finansowania szkolenia młodzieży uzdolnionej. Zasady przygotowania i realizacji MTSF.

 

Obecność Wszystkich trenerów koordynatorów obowiązkowa

 
  SZKOLENIE KW 2013 Email
29.01.2013.

Ostatnie wyliczenia jakie zostały przysłane do LUS informują o przyznanych 237 limitach: sporty indywidualne 89 (było 92) i 62 dodatkowe (było 66, z tego może być przyznane na sporty nieolimpijskie 9 miejs, projekt przewidywał 10)) oraz gry sportowe 86 limitów.

 

W dalszym ciągu nie ma druków z MSiT na Plany organizacji szkolenie KW w 2013 roku, więc zgodnie z wcześniejszą informacją zamieszczono przystosowane z poprzedniego roku z lekkimi korektami (wszystko już przerabialiśmy).

Proszę pamiętać, iż zgodnie z podaną informację na Konferencji 17.12.ub.r. MTSF dla KWJ jest obligatoryjny w podanych terminach. Brak wpisanego MTSF uniemożliwi akceptacji Planu przez Kierownika Wyszkolenia LUS. Załączam Zarządzenie Nr 21 MSiT do wnikliwego zapoznania się.

Proszę o przysłanie pocztą elektroniczną (lus@lus.org.pl) przygotowanych Planów szkolenia do weryfikacji, po której zostaną odesłane do zatwierdzenia przez PZS (KWJ) i W/OZS (KWM). Druki zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodziezy

Jeżeli nie jest planowane szkolenie w okresie feryjnym proszę na razie nie wysyłać Planów bo być może będą inne druki z MSiT, żeby nie przepisywać i  nie robić niepotrzebnego zamieszania z ich zatwierdzaniem.

Brak zatwierdzonych Planów nie uruchomi akcji.

 

Wiele W/OZS nie przysłały Rekomendacji na koordynatorów stąd nie są informowani.

 

Nowi trenerzy KW - wymagana Ankieta i ksero uprawnień

 
  PIT-y 11 za 2012 GOTOWE! Email
24.01.2013.

Informujemy, iż w siedzibie LUS można odbierać PIT 11 za 2012 rok.

 

PIT można odbierać osobiście lub za uprzejmością innych osób – jednak konieczne jest wtedy posiadanie odpowiedniego upoważnienia do odbioru dokumentu w czyimś imieniu. Druk upoważnienia znajdziecie Państwo w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 

Możliwe będzie także odebranie PIT-ów dnia 2-go lutego na konferencji szkoleniowej dla trenerów KW w PZMot przy Ul Prusa 8 ok. godz.11.00.

 

Zapraszam serdecznie Izabela Kozłowska

 
  X CHARYTATYWNY BAL SPORTOWA GWIAZDKA Email
16.01.2013.

"Jakie to szczęście dawać - to znaczy pożyczać Panu Bogu, 

Przecież wiemy,

że z tego, co mamy,

tylko to zatrzymujemy kostniejącymi palcami, 

cośmy rozdali innym"

                                                                                                        ks Jan Twardowski

 

Maja, jej Rodzice oraz Organizatorzy chcielibyśmy podziękować Wszystkim za okazaną szczodrość. Państwa hojność przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy z licytacji 24.985 zł. na pomoc Mai w walce z wodogłowiem, padaczką i niepełnosprawnością ruchową.

 

Tak dużej ilości przedmiotów i usług w licytacji dotychczas nie było. Dziękujemy Wszystkim, którzy je przekazali. Dziękujemy Wszystkim licytującym. Rekordową wartość osiągnęła piłka reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn - 2.000 zł.

 
  X JUBILEUSZOWA SPORTOWA GWIAZDKA Email
02.01.2013.

X CHARYTATYWNY BAL „SPORTOWA GWIAZDKA”

noworoczne spotkanie środowiska sportowego 5 stycznia 2013 roku

(sobota) o godz. 19.00 Hotel Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza

W imieniu organizatorów: Lubelskiej Unii Sportu i środowiska Karate Tradycyjnego
mamy przyjemność zaprosić sportowców, trenerów i działaczy oraz wszystkich sympatyków sportu na odbywający się już po raz dziesiąty bal charytatywny „Sportowa Gwiazdka”.
W trakcie imprezy odbędzie się aukcja pamiątek sportowych wspierająca fundację pomagającą w rehabilitacji trzyletniej Mai, która dzielnie walczy z wodogłowiem, padaczką i niesprawnością ruchową.
W programie :
wieczór taneczny- zagra zespół muzyczny „Nowak & Kowalski”;
występy artystyczne i pokazy sportowe; karaoke i konkursy z nagrodami;

aukcja pamiątek sportowych „sportowcy- dzieciom”
dania serwuje kuchnia hotelu Victoria.

 
  KONFERENCJA METODYCZNO-SZKOLENIOWA LUS Email
27.11.2012.

Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla trenerów koordynatorów kadr wojewódzkich juniorów i młodzików, odbędzie się w Lublinie w dniu 15.12.2012r. w sali konferencyjnej PZMot. przy ul. B. Prusa 8.

 

Konferencja dofinansowana jest ze środków FRKF Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Szczegółowy program Konferencji zamieszczony w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 
  Adres do wszelkiej dokumentacji Email
26.10.2012.
Uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów na adres:

 

LUBELSKA UNIA SPORTU

 

ul. L. Herc 58, 20-328 Lublin

 
  Rozliczenie dofinansowania KS za wyniki 2011r. Email
04.10.2012.

             Księgowość LUS przypomina o zbliżającym sie terminie złożenia Rozliczenia               

(zgodnie z §3 pkt 4 Regulaminu) za dofinanasowanie KS za uzyskane wyniki w 2011 roku.

                 termin upływa 15 października 2012r.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 60 z 92