Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  PIT 11 za 2013 rok Email
13.02.2014.

Informujemy, iż w siedzibie LUS można odbierać PIT 11 za 2013 rok.

 

PIT można odbierać osobiście lub za uprzejmością innych osób – jednak konieczne jest wtedy posiadanie odpowiedniego upoważnienia do odbioru dokumentu w czyimś imieniu. Druk upoważnienia znajdziecie Państwo w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 
  Druki na szkolenie w KWM 2014 roku Email
12.02.2014.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczono zaktualizowane druki na szkolenie w KWM 2014 roku. Prosimy o pilne sporządzenie planów. 

 
  Szkolenia zawodników w kat. młodzieżowych w wybranych KS_dofinansowanie za wyniki w SSM w 2013 r. Email
16.01.2014.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży umieszczone zostały dokumenty dotyczące szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych ( tzw. Premie dla klubów).
Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się ze wszystkim dokumentami a w szczególności z Regulaminem, który uległ znacznym zmianom. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z LUS tel. 81 441-12-61 z Magdaleną Iwaszczuk.

 
  SZKOLENIE KWM 2014 - Limity, druki Email
12.01.2014.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zamieszczony został pakiet dokumentów do przygotowania szkolenia KW Młodzików. Zamieszczono także projekt podziału limitów dla poszczególnych sportów.

Należy wziąć pod szczególną uwagę, że szkolenie KWM powinno odbywać się pod kątem udziału we współzawodnictwie młodzieżowym czyli Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (MMM) lub Mistrzostwach Polski Młodzików (MPM).

 

Pakiet zawiera Ankietę dla szkoleniowców uczestniczących w szkoleniu, Paszport zawodnika KWM, który pozwoli na monitorowanie postępu szkolonych oraz może mieć wpływ na przyznanie dodatkowych miejsc do szkolenia. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych jest wymagalne od każdego uczestniczącego w szkoleniu w ramach KWM.

 
  SPORTOWA GWIAZDKA 2014 Email
30.12.2013.

XI CHARYTATYWNY BAL „SPORTOWA GWIAZDKA”

noworoczne spotkanie środowiska sportowego 4 stycznia 2014 roku

(sobota) o godz. 19.00 Hotel Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza

W imieniu organizatorów:

środowiska Karate Tradycyjnego i Lubelskiej Unii Sportu

mamy przyjemność zaprosć sportowców, trenerów i działaczy oraz wszystkich sympatyków sportu na odbywaj±cy się już po raz jedenasty bal charytatywny „Sportowa Gwiazdka”.
W trakcie imprezy odbędzie się aukcja pamiątek sportowych wspierająca fundację pomagającą w rehabilitacji Jakuba Warsz-Orakzai, ucznia kl. 4 SP 51,

który choruje na dziecięce porażenie mózgowe.

 

W programie :
wieczór taneczny- zagra zespół muzyczny „Liberta Band”;
występy artystyczne i pokazy sportowe; karaoke i konkursy z nagrodami;

dania serwuje kuchnia hotelu Victoria.

Aukcja pamiątek sportowych "sportowcy-dzieciom"

Koszt zaproszenia 120 zł. od osoby.

(zaproszenie obejmuje: miejsce przy 8 osobowym stoliku, bogaty serwis gastronomiczny)

 
  KONFERENCJA SZKOLENIOWA TRENERÓW KW Email
02.12.2013.

Lubelska Unia Sportu zaprasza na Konferencję szkoleniową trenerów koordynatorów

KWJ i KWM, która odbędzie się w dniu 21.12.2013r. /sobota/  od godz. 10.00

w kompleksie PZMot przy ul. Prusa 8.

 

Program Konferencji:

- Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej, osiągniętych wynikach Współzawodnictwa sportowego oraz sprawozdawczości z prowadzonego szkolenia w 2013 r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Samorządu Województwa Lubelskiego,

 

- Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Samorządu Województwa Lubelskiego zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży  a także innych zadań realizowanych przez Lubelską Unię Sportu w roku 2014.

 

Dodatkowe informacje oraz druki Sprawozdania przesłane zostaną drogą elektroniczną.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18.12.br.

 
  WYNIKI SSM za 2013 Email
21.11.2013.

Przedstawiamy wyniki współzawodnictwa województwa lubelskiego po wprowadzeniu wszystkich otrzymanych komunikatów, wniosków o podział punktów oraz przyznanych regulaminowych zaliczeń punktów.

W pierwszej zakładce – zbiór imienny

W drugiej zakładce punktacja powiat-gmina-klub.

W trzeciej zakładce dyscyplina-klub.

 

Prosimy o dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów, przynależność klubów do gmin, powiatów oraz przyznanych punktów.

Wszelkie uwagi prosimy przekazywać e-mailem na adres wyniki@sportmlodziezowy.pl.

Nowe wnioski o podział lub zaliczenie punktów nie są już przyjmowane.

 

Termin składania tych wniosków minął 31 października. (pkt. 4.7 regulaminu).

 

Uwagi o błędach w nazwach klubów lub błędach w naliczeniu punktów przyjmowane są do 2 grudnia br.

 

 Po tym terminie nie przyjmujemy żadnych uwag.

 

Cały zbiór wyn2013 (23) jest już na stronie www.sportmlodziezowy.pl

Zbiór województwa lubelskiego w zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży 

 
  Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży 2013 Email
28.10.2013.

Opublikowane zostało jedno z ostatnich zestawień wyników współzawodnictwa sportowego w 2013 roku, stan na 26.10..

Prosimy o sprawdzenie poprawności nazw swoich klubów i naliczonych punktów. Po tym okresie reklamacje nie będa uwzględniane 

 

Termin na przesłanie komunikatów i pism o podział i zaliczenia punktów mija 31.10.2013 r.

 

Zbiór wyników naszego województwa zamieszczony w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.

 
  Premia dla klubów. Rozliczenie! Email
12.09.2013.

 Lubelska Unia Sportu przypomina o zbliżającym się (30 września) terminie rozliczenia Premii dla klubów za 2012 rok.

W obecnym momencie są jeszcze kluby, które nie rozliczyły się z I (pierwszej) transzy. Przypominamy, że otrzymanie II (drugiej) transzy jest możliwe dopiero po prawidłowym rozliczeniu transzy I.

W związku z powyższym prosimy o szybkie przesyłanie rozliczeń.

 
  Refundacja za udział w zawodach SSM Email
22.07.2013.

Komunikat

 

Lubelska Unia Sportu informuje zainteresowane kluby / OZS/WZS, iż wznowienie refundacji za udział w zawodach SSM w 2013r. nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu przejazdów reprezentantów woj. lubelskiego na finały XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013r.
i podsumowaniu wszystkich środków, jakie LUS będzie mogła zabezpieczyć na ten cel.

Obecnie, w porozumieniu z DKEiS UMWL czynimy starania o zwiększenie puli środków na „udziały” poprzez przesunięcie części środków z zakresu szkolenia KWJ zintegrowany oraz płac trenerów KWM. Ostateczna wysokość refundacji dla poszczególnych klubów / OZS/WZS będzie zależała od zgromadzonych na to zadanie środków finansowych oraz ilości zgłoszeń od uprawnionych podmiotów.

Zasady weryfikacji kwalifikowanych kosztów pozostają bez zmian.  

 

Prezes LUS

Bogusław Trojan

 
  XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013 Email
18.06.2013.

W zakładce Komunikaty i Ogloszenia zamieszczone zostały Komunikaty organizacyjne XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013 oraz druk na zgłoszenie uczestnictwa w zawodach finałowych.

 

Zgłoszenie wypełnione (wszystkie wymagane pola zgodnie z opisem) przesłać na adres LUS w terminie na 10 dni przed terminem przyjazdu na miejsce zawodów.

 

LUS weryfikuje i przesyła organizatorom poszczególnych sportów zgłoszenie ekipy lubelskiej.

 
  Druki na zmiany Planu 2013 Email
03.04.2013.

Od 2 kwietnia wszelkie zmiany Planu 2013 dokonujemy poprzez odpowiedni druk zmian (podać uzasadnienie zmian). Zmiany MUSZĄ być zgłaszane co najmniej na 7 dni przed terminem akcji będącej w Planie. Jednocześnie przypominamy o obowiązku informowania pracowników merytorycznych LUS (SMS, e-mail) o wszelkich zmianach w pierwszym dniu realizowanej akcji.

 

Brak zgłoszenia zmian w podanym terminie spowoduje anulowanie, a brak zgłoszenia zmian w realizowanej akcji jej rozliczenia . Za wszelkimi przypadkami zmian należy złożyć pisemny wniosek (zał.) o zaakceptowanie zmian.

 

Druki zmian zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.

 
  Premie dla Klubów Email
25.02.2013.

Dotyczy klubów z kwotą dofinansowania 3 500 zł i więcej.

W przypadku transzy należy wystawić dwa rachunki pierwszy na 60% oraz drugi na 40%

i dwa preliminarze również na 60% oraz na 40%. Wniosek o dofinansowanie pozostaje jeden na całą przyznaną kwotę. 

 

Druga transza będzie wypłacona w momencie prawidłowego rozliczenia transzy pierwszej!

 

Do wszystkich klubów.

Prosze o uważne przeczytanie Regulaminu premii dla klubów.

Proszę pamiętać o dołączaniu do dokumentów rachunku (faktury) obciążającego Lubelską Unię Sportu, ponieważ tylko na takiej podstawie jesteśmy w stanie przelać środki na Państwa konto bankowe.

 
  Zintegrowany Program Współzawodnictwa w zawodach SSM w 2013 Email
11.02.2013.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały pliki na dofinansowanie udziału i organizacji zawodów SSM w 2013 (zał.2).

 

 
  Premiowanie klubów sportowych za wyniki SSM za 2012 Email
11.02.2013.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały pliki na dofinansowanie klubów sportowych za wyniki w SSM za 2012.Szczegółowe zasady zawiera Regulamin Premiowania KS za wyniki w SSM za 2012 (zał.3)

 
  Ubezpieczenie zaw KW_Allianz Email
11.02.2013.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostało ubezpieczenie zawodników i zawodniczek KW na okres 07.02.2013 - 06.02.2014.

 
  KONFERENCJA Z TRENERAMI KOORDYNATORAMI KW Email
29.01.2013.

Lubelska Unia Sportu informuje, że dnia

2 lutego 2013r. w godz. 11.00-15.00

w sali konferencyjnej PZMot przy ul. Prusa 8 odbędzie się Konferencja z trenerami koordynatorami KWJ i KWM mająca na celu omówienie przygotowań Planów organizacyjnych szkolenia na 2013r. Omówienie sposobu przygotowania dokumentów - Program i Preliminarz, Sprawozdanie, Dziennik zajęć i Zapis zajęć - akcji szkoleniowych. Omówienie zasad finansowania szkolenia młodzieży uzdolnionej. Zasady przygotowania i realizacji MTSF.

 

Obecność Wszystkich trenerów koordynatorów obowiązkowa

 
  SZKOLENIE KW 2013 Email
29.01.2013.

Ostatnie wyliczenia jakie zostały przysłane do LUS informują o przyznanych 237 limitach: sporty indywidualne 89 (było 92) i 62 dodatkowe (było 66, z tego może być przyznane na sporty nieolimpijskie 9 miejs, projekt przewidywał 10)) oraz gry sportowe 86 limitów.

 

W dalszym ciągu nie ma druków z MSiT na Plany organizacji szkolenie KW w 2013 roku, więc zgodnie z wcześniejszą informacją zamieszczono przystosowane z poprzedniego roku z lekkimi korektami (wszystko już przerabialiśmy).

Proszę pamiętać, iż zgodnie z podaną informację na Konferencji 17.12.ub.r. MTSF dla KWJ jest obligatoryjny w podanych terminach. Brak wpisanego MTSF uniemożliwi akceptacji Planu przez Kierownika Wyszkolenia LUS. Załączam Zarządzenie Nr 21 MSiT do wnikliwego zapoznania się.

Proszę o przysłanie pocztą elektroniczną (lus@lus.org.pl) przygotowanych Planów szkolenia do weryfikacji, po której zostaną odesłane do zatwierdzenia przez PZS (KWJ) i W/OZS (KWM). Druki zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodziezy

Jeżeli nie jest planowane szkolenie w okresie feryjnym proszę na razie nie wysyłać Planów bo być może będą inne druki z MSiT, żeby nie przepisywać i  nie robić niepotrzebnego zamieszania z ich zatwierdzaniem.

Brak zatwierdzonych Planów nie uruchomi akcji.

 

Wiele W/OZS nie przysłały Rekomendacji na koordynatorów stąd nie są informowani.

 

Nowi trenerzy KW - wymagana Ankieta i ksero uprawnień

 
  PIT-y 11 za 2012 GOTOWE! Email
24.01.2013.

Informujemy, iż w siedzibie LUS można odbierać PIT 11 za 2012 rok.

 

PIT można odbierać osobiście lub za uprzejmością innych osób – jednak konieczne jest wtedy posiadanie odpowiedniego upoważnienia do odbioru dokumentu w czyimś imieniu. Druk upoważnienia znajdziecie Państwo w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 

Możliwe będzie także odebranie PIT-ów dnia 2-go lutego na konferencji szkoleniowej dla trenerów KW w PZMot przy Ul Prusa 8 ok. godz.11.00.

 

Zapraszam serdecznie Izabela Kozłowska

 
  X CHARYTATYWNY BAL SPORTOWA GWIAZDKA Email
16.01.2013.

"Jakie to szczęście dawać - to znaczy pożyczać Panu Bogu, 

Przecież wiemy,

że z tego, co mamy,

tylko to zatrzymujemy kostniejącymi palcami, 

cośmy rozdali innym"

                                                                                                        ks Jan Twardowski

 

Maja, jej Rodzice oraz Organizatorzy chcielibyśmy podziękować Wszystkim za okazaną szczodrość. Państwa hojność przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy z licytacji 24.985 zł. na pomoc Mai w walce z wodogłowiem, padaczką i niepełnosprawnością ruchową.

 

Tak dużej ilości przedmiotów i usług w licytacji dotychczas nie było. Dziękujemy Wszystkim, którzy je przekazali. Dziękujemy Wszystkim licytującym. Rekordową wartość osiągnęła piłka reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn - 2.000 zł.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 60 z 96