Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  Premie KS w SSM za 2010 Email
07.02.2011.

Kluby sportowe otrzymujące środki w wysokości do 5.000 zł składają Wniosek i Preliminarz na całą przyznaną kwotę.

 

Kluby sportowe otrzymujące środki w wysokości 5.000 zł i więcej, składają Wniosek z podaną liczbą zdobytych punktów oraz kwotą całości środków. Preliminarz natomiast będzie do wysokości ustalonej transzy nie przekraczającej 60 % przyznanych środków (zaokr. do pełnych zł w dół).

Na drugą transzę składamy tylko Preliminarz na pozostałą kwotę.

 

Przy składaniu Preliminarzy prosimy o wystawienie faktury lub rachunku o treści:

Premie wg. zasad Regulaminu dofinansowania klubów sportowych za zdobycie punktów w SSM za 2010 rok.

Środki przekazywane będą na konto wskazane we Wniosku

 

Uruchomienie II transzy nastąpi niezwłocznie po przyjęciu rozliczenia I transzy.

 
  Odbiór PIT za 2010 rok Email
02.02.2011.

Uprzejmię prosimy wszystkich, którzy ortrzymywali wynagrodzenie z Lubelskiej Unii Sportu

w postaci umów zlecenia i umów o dzieło w 2010 roku o zgłaszanie się po odbiór PIT.

 
  Zintegrowany Progam Szkolenia i Współzawodnictwa UM ... Email
01.02.2011.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodziezy zamieszczono druki na dofinansowanie ze środków Województwa Lubelskiego (Urząd Marszałkowski).

 

W dniu 2.02.2011 została dokonana wymiana pliku z Wnioskiem, Preliminarzem i Rozliczeniem. Przepraszam za pomyłkę

 

 
  Druki organizacji MMM i el. do XVII OOM w 2011 roku. Email
27.01.2011.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały druki na organizację Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików lub eliminacji do XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (zał.3) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (MSiT).

 
  Druki na organizację i udział w zawodach SSM w 2011 roku. Email
27.01.2011.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodziezy zamieszczone zostały druki (zał. 4) na organizację lub udział w zawodach SSM ze środków Województwa Lubelskiego.

 
  Szkolenie KWJ i KWM woj. Lubelskiego w 2011 r. Email
27.01.2011.

Druki na organizację szkolenia, druki sprawozdań z przeprowadzonego szkolenia w ramach KW juniorów i młodzików w 2011 roku.

 
  Szkolenie młodzieży uzdolnionej woj. Lubelskiego w 2011 Email
05.01.2011.

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjno-finansowe, o których sygnalizowaliśmy na Kursokonferecjach metodyczno-szkoleniowych w listopadzie i grudniu ub.r, znacznej zmianie uległo szkolenie w Kadrach Wojewódkich Juniorów (KWJ) oraz Młodzików(KWM).

 
  Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy Email
24.10.2008.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 88 z 88