Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  Akcje LATO 2011 Email
31.05.2011.

 W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały zaktualizowane druki organizacji, sprawozdania i zmian w szkoleniu KW.

Zamieszczony został także plik do wpisania bieżących akcji letnich, które wymaga MSiT (DSW).

Proszę przed złożeniem zestawienia akcji Lato 2011 dokonać wszelkich zmian terminowych i osobowych. KWJ musi być zaakceptowana przez PZS, stąd prośba o znaczne wcześniejsze przygotowanie zmian.

Otrzymanie zatwierdzonych zmian od PZS lub O/WZS pozwoli na uczestnictwo danego/ej zawodnika/czki w akcji oraz jej uruchomienie.

 

 
  Druk zgłoszenia i listy meldunkowej na XVII OOM w sportach letnich Email
24.05.2011.

W zakładce Komunikaty i Ogloszenia zamieszczony został plik z drukiem zgłoszenia na XVII OOM w sportach letnich MAZOWSZE 2011. Dokumenty wypełnione prosze przysłac na adres lus@lus.org.pl,  i to wiss dokona zgłoszenia ekipy woj. lubelskiego. Prosze o wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk zgodnie z opisem.

 
  PLANY KWJ i KWM na 2011 rok. Email
21.03.2011.

Zbliża się ostateczny termin złożenia Planów w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Prosimy Wszystkich, którzy ze względu na zmianę limitu osób nie złożyli korekt Planów oraz tych co do tej pory w ogóle nie złożyli Planów do LUS (wymagana także forma elektroniczna) o złożenie ich do dnia 28.03 jest to ostateczny termin na złożenie kompletnego, zatwierdzonego przez PZS lub OZS Planu szkolenia KW na 2011 rok.

Po tym terminie w tych sportach, które nie wypełnią tego wymogu szkolenie w ramach KW nie będzie realizowane!!! 

 

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zamieszczono ostateczne limity, uaktualnione druki na szkolenie w 2011 (nie wymieniamy dotychczasowych).

 
  ORGANIZACJA EL. OOM I MMM 2011 Email
02.03.2011.

Lubelska Unia Sportu zaprasza przedstawicieli Okręgowych Związków Sportowych, które złożyły Wnioski na przeprowadzenie el. do XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz/lub Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w ramach SSM na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie

 

NOT ul. M.C. Skłodowskiej 3 w dniu 7 marca 2011 r.  na  godz.12.00.

 

Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości dofinansowania zawodów ze środków FRKF. Ustalenie zasad przygotowania dokumentów przed zawodami jak również po zawodach. Uzgodnienie wysokości środków na dofinansowanie zadania.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 
  NOWE WŁADZE LUBELSKIEJ UNII SPORTU Email
14.02.2011.

W dniu 11 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów LUS. Na 26 członków LUS w Zgromadzeniu uczestniczyło 19. Dokonano wyboru nowych Władz a także zmian w Statucie Lubelskiej Unii Sportu. 

 

Do Zarządu wybrani zostali: Jerzy Lipski , Bogusław Trojan, Leszek Dunecki, Andrzej Kita, Andrzej Maciejewski, Zdzisław Żołopa i Piotr Osiak. Zarząd spośród siebie wybrał na Prezesa Bogusława TROJANA.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Kazimierz Nowakowski, Antoni Kawałek i Piotr Wojtkowski. Przewodniczącym KR został Kazimierz NOWAKOWSKI.

 

Zdjęcia w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia

 

 
  VIII CHRYTATYWNY BAL "SPORTOWA GWIAZDKA" Email
10.02.2011.

Lubelska Unia Sportu i środowisko Karate Tradycyjnego ma przyjemnośc zaprosić na:

 

VIII  C H A R Y T A T Y W N Y   B A L

„SPORTOWA GWIAZDKA”

 karnawałowe spotkanie środowiska sportowego

 

 19 luty 2011 roku (sobota) o godz. 19.00

 

 AKADEMIA KARATE budynek Filharmonii Lubelskiej

 

 w Lublinie przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 5

 
  Premie KS w SSM za 2010 Email
07.02.2011.

Kluby sportowe otrzymujące środki w wysokości do 5.000 zł składają Wniosek i Preliminarz na całą przyznaną kwotę.

 

Kluby sportowe otrzymujące środki w wysokości 5.000 zł i więcej, składają Wniosek z podaną liczbą zdobytych punktów oraz kwotą całości środków. Preliminarz natomiast będzie do wysokości ustalonej transzy nie przekraczającej 60 % przyznanych środków (zaokr. do pełnych zł w dół).

Na drugą transzę składamy tylko Preliminarz na pozostałą kwotę.

 

Przy składaniu Preliminarzy prosimy o wystawienie faktury lub rachunku o treści:

Premie wg. zasad Regulaminu dofinansowania klubów sportowych za zdobycie punktów w SSM za 2010 rok.

Środki przekazywane będą na konto wskazane we Wniosku

 

Uruchomienie II transzy nastąpi niezwłocznie po przyjęciu rozliczenia I transzy.

 
  Odbiór PIT za 2010 rok Email
02.02.2011.

Uprzejmię prosimy wszystkich, którzy ortrzymywali wynagrodzenie z Lubelskiej Unii Sportu

w postaci umów zlecenia i umów o dzieło w 2010 roku o zgłaszanie się po odbiór PIT.

 
  Zintegrowany Progam Szkolenia i Współzawodnictwa UM ... Email
01.02.2011.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodziezy zamieszczono druki na dofinansowanie ze środków Województwa Lubelskiego (Urząd Marszałkowski).

 

W dniu 2.02.2011 została dokonana wymiana pliku z Wnioskiem, Preliminarzem i Rozliczeniem. Przepraszam za pomyłkę

 

 
  Druki organizacji MMM i el. do XVII OOM w 2011 roku. Email
27.01.2011.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały druki na organizację Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików lub eliminacji do XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (zał.3) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (MSiT).

 
  Druki na organizację i udział w zawodach SSM w 2011 roku. Email
27.01.2011.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodziezy zamieszczone zostały druki (zał. 4) na organizację lub udział w zawodach SSM ze środków Województwa Lubelskiego.

 
  Szkolenie KWJ i KWM woj. Lubelskiego w 2011 r. Email
27.01.2011.

Druki na organizację szkolenia, druki sprawozdań z przeprowadzonego szkolenia w ramach KW juniorów i młodzików w 2011 roku.

 
  Szkolenie młodzieży uzdolnionej woj. Lubelskiego w 2011 Email
05.01.2011.

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjno-finansowe, o których sygnalizowaliśmy na Kursokonferecjach metodyczno-szkoleniowych w listopadzie i grudniu ub.r, znacznej zmianie uległo szkolenie w Kadrach Wojewódkich Juniorów (KWJ) oraz Młodzików(KWM).

 
  Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy Email
24.10.2008.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 94 z 94