Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  WIELKANOC Email
07.04.2012.

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, spędzonych w rodzinnej atmosferze zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym życzą

                                                                Pracownicy Lubelskiej Unii Sportu.

 
  PIT za 2011 rok. Email
21.02.2012.

Lubelska Unia Sportu informuje, że są wydawane (w godz.9.00-12.00) formularze PIT osobom fizycznym uzyskującym dochody w naszym stowarzyszeniu.

W sprawach szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 81 444-12-61.

 
  Zadanie_Trener 2012 - środki MSiT Email
21.02.2012.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały dokumenty do przedstawienia w LUS aby szkoleniowcy danego klubu uzyskujący punkty (min. 16) za wyniki w zawodach SSM otrzymali wynagrodzenie z funduszu na Zadanie TRENER ze środków MSiT.

Spakowany plik zawiera m.in. wykaz sportów i klubów spełniających wymagania oraz Wniosek.

Wnioski (wraz z załącznikami) należy złożyć do 27.02.br. 

 
  SZKOLENIE W KW I WSPÓŁZAWODNICTWO SSM W 2012 Email
17.02.2012.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały druki: Sprawozdanie oraz Potwierdzenie udziału reprezentantów Województwa Lubelskiego w zawodach SSM w 2012 roku.

 
  Zintegrowany Program szkolenia i współzawodnictwa oraz Premiowanie KS za wyniki sport w SSM za 2011 Email
16.02.2012.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały pliki z dokumentami Zintegrowanego „PROGRAM SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”
w roku 2012 ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego oraz dofinansowanie klubów sportowych w ramach Premiowanie KS za wyniki w SSM za 2011.

 

PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW PROSIMY ZAŁĄCZYĆ RACHUNEK LUB FAKTURĘ OBCIĄŻENIOWĄ NA LUS.

 

WYPŁATA BĘDZIE DOKONYWANA JEDNORAZOWO.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją na podstronie klikając nagłówek.

 

 
  SZKOLENIE W KW I WSPÓŁZAWODNICTWO SSM W 2012 Email
18.01.2012.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczony został ostateczny podział limitów miejsc do szkolenia w KWJ i KWM w 2012 roku.

Zamieszczono również Plan organizacji szkolenia ze zmienionym drukiem Plan organizacji szkolenia (korekta w tabeli V. Wykaz zgrupowań, konsultacji, badań) zgodnie z wymogiem MSiT,.

Druki organizacji szkolenia w 2012 na zgrupowaniach i konsultacjach.

Druki (Preliminarze) dotyczące organizacji i udziału w zawodach SSM ze środków województwa lubelskiego.

 
  SZKOLENIE W KW I WSPÓŁZAWODNICTWO SSM W 2012 Email
12.01.2012.

Rozpoczynamy nowy rok szkolenia i udział we współzawodnictwie Systemu Sportu Młodzieżowego młodzieży uzdolnionej z programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego i Urzędu Marszałkowskiego w 2012 roku.

 

Podział limitów KW jest projektem. W podziale uwzględniono zasięg sportu, osiągnięte wyniki w latach poprzednich i realizację szkolenia w 2011 r. Związki, które nie dopełniły wymogu rekomendowania szkoleniowców na trenerów koordynatorów KW szkolenie prowadzić będzie na poziomie miejsc przyznanych przez PZS (po uzupełnieniu rekomendacji).

 

Przedstawiamy Wszystkim zainteresowanym zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży dokumenty i druki na przygotowanie Planów szkolenia KW, Wniosków i Preliminarzy organizacji eliminacji oraz udział w zawodach SSM (szczegóły zawarte w Zarządzeniu MSiT Nr 23 oraz Zintegrowanym Programie szkolenia MSiT i UM).

 

Wszelka dokumentacja w zakresie KW winna być dostarczana w formie elektronicznej na adres lus@lus.org.pl do weryfikacji (zaleca się także do stosowania w zakresie innych w/w programów) a po zaakceptowaniu w LUS dostarczona w wersji papierowej opieczętowana i podpisana zgodnie z wymogami.

Druki na akcje szkoleniowe KW w 2012 r. ukażą sią niebawem (są w weryfikacji).

 

 
  Sportowa Gwiazdka 2012 Email
03.01.2012.

IX CHARYTATYWNY BAL

 

„SPORTOWA GWIAZDKA”

 

 noworoczne spotkanie środowiska sportowego

 

14 stycznia 2012 roku (sobota) o godz. 19.00

 

Szczegóły w załączniku Komunikaty i Ogłoszenia. Zapraszamy

 
  NOWY ROK 2012 Email
23.12.2011.

 Wielu sukcesów na arenach sportowych

 

w

 

Nowym 2012 Roku

 

 

życzą

 

Zarząd oraz pracownicy Lubelskiej Unii Sportu

 

 

 
  SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA W 2011 ROKU Email
06.12.2011.

Trenerzy KW Juniorów i Młodzików zobowiązani są do złożenia Sprawozdania ze szkolenia w 2011 roku. Sprawozdania należy złożyć (elektronicznie) do 31.12.2011 r. Na Konferencji (info poniżej) zostanie przedstawiony przykład jak sporządzić Sprawozdanie.

 

Druki zamieszczono w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.

 
  ZAPROSZENIE ... Email
05.12.2011.

na Konferencję metodyczno-szkoleniową pt. „Ocena szkolenia w 2011 roku, Założenia organizacyjno-finansowe zadań z FRKF dotyczących sportu młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego” oraz zintegrowanego Programu Samorządu Województwa Lubelskiego na rok 2012.

 

Szczegóły w załączniku zamieszczonym w zakładce Konferencje i Konsultacje.

 
  ZAPROSZENIE do WSSP w Lublinie Email
08.06.2011.

Lubelska Unia Sportu wraz z Jego Magnificencją, Rektorem Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, przy współudziale Polskiej Agencji Rozwojui Promocji Sportu, pragną zaprosić prezesów, wiceprezesów do spraw szkoleniowych (kierowników wyszkolenia) W/OZS oraz osoby zajmującymi się pozyskiwaniem środków dla klubów sportowych na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 9 czerwca 2011 r. /czwartek/ o godzinie 11.30 w auli Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

 

Podczas spotkania będzie prezentowany nowy kierunek utworzony przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie – wychowanie fizyczne. Przedstawione będą również program sponsorski dla sportu w województwie lubelskim oraz zasady rozliczania kadr wojewódzkich i udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

 
  Akcje LATO 2011 Email
31.05.2011.

 W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały zaktualizowane druki organizacji, sprawozdania i zmian w szkoleniu KW.

Zamieszczony został także plik do wpisania bieżących akcji letnich, które wymaga MSiT (DSW).

Proszę przed złożeniem zestawienia akcji Lato 2011 dokonać wszelkich zmian terminowych i osobowych. KWJ musi być zaakceptowana przez PZS, stąd prośba o znaczne wcześniejsze przygotowanie zmian.

Otrzymanie zatwierdzonych zmian od PZS lub O/WZS pozwoli na uczestnictwo danego/ej zawodnika/czki w akcji oraz jej uruchomienie.

 

 
  Druk zgłoszenia i listy meldunkowej na XVII OOM w sportach letnich Email
24.05.2011.

W zakładce Komunikaty i Ogloszenia zamieszczony został plik z drukiem zgłoszenia na XVII OOM w sportach letnich MAZOWSZE 2011. Dokumenty wypełnione prosze przysłac na adres lus@lus.org.pl,  i to wiss dokona zgłoszenia ekipy woj. lubelskiego. Prosze o wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk zgodnie z opisem.

 
  PLANY KWJ i KWM na 2011 rok. Email
21.03.2011.

Zbliża się ostateczny termin złożenia Planów w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Prosimy Wszystkich, którzy ze względu na zmianę limitu osób nie złożyli korekt Planów oraz tych co do tej pory w ogóle nie złożyli Planów do LUS (wymagana także forma elektroniczna) o złożenie ich do dnia 28.03 jest to ostateczny termin na złożenie kompletnego, zatwierdzonego przez PZS lub OZS Planu szkolenia KW na 2011 rok.

Po tym terminie w tych sportach, które nie wypełnią tego wymogu szkolenie w ramach KW nie będzie realizowane!!! 

 

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zamieszczono ostateczne limity, uaktualnione druki na szkolenie w 2011 (nie wymieniamy dotychczasowych).

 
  ORGANIZACJA EL. OOM I MMM 2011 Email
02.03.2011.

Lubelska Unia Sportu zaprasza przedstawicieli Okręgowych Związków Sportowych, które złożyły Wnioski na przeprowadzenie el. do XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz/lub Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w ramach SSM na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie

 

NOT ul. M.C. Skłodowskiej 3 w dniu 7 marca 2011 r.  na  godz.12.00.

 

Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości dofinansowania zawodów ze środków FRKF. Ustalenie zasad przygotowania dokumentów przed zawodami jak również po zawodach. Uzgodnienie wysokości środków na dofinansowanie zadania.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 
  NOWE WŁADZE LUBELSKIEJ UNII SPORTU Email
14.02.2011.

W dniu 11 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów LUS. Na 26 członków LUS w Zgromadzeniu uczestniczyło 19. Dokonano wyboru nowych Władz a także zmian w Statucie Lubelskiej Unii Sportu. 

 

Do Zarządu wybrani zostali: Jerzy Lipski , Bogusław Trojan, Leszek Dunecki, Andrzej Kita, Andrzej Maciejewski, Zdzisław Żołopa i Piotr Osiak. Zarząd spośród siebie wybrał na Prezesa Bogusława TROJANA.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Kazimierz Nowakowski, Antoni Kawałek i Piotr Wojtkowski. Przewodniczącym KR został Kazimierz NOWAKOWSKI.

 

Zdjęcia w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia

 

 
  VIII CHRYTATYWNY BAL "SPORTOWA GWIAZDKA" Email
10.02.2011.

Lubelska Unia Sportu i środowisko Karate Tradycyjnego ma przyjemnośc zaprosić na:

 

VIII  C H A R Y T A T Y W N Y   B A L

„SPORTOWA GWIAZDKA”

 karnawałowe spotkanie środowiska sportowego

 

 19 luty 2011 roku (sobota) o godz. 19.00

 

 AKADEMIA KARATE budynek Filharmonii Lubelskiej

 

 w Lublinie przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 5

 
  Premie KS w SSM za 2010 Email
07.02.2011.

Kluby sportowe otrzymujące środki w wysokości do 5.000 zł składają Wniosek i Preliminarz na całą przyznaną kwotę.

 

Kluby sportowe otrzymujące środki w wysokości 5.000 zł i więcej, składają Wniosek z podaną liczbą zdobytych punktów oraz kwotą całości środków. Preliminarz natomiast będzie do wysokości ustalonej transzy nie przekraczającej 60 % przyznanych środków (zaokr. do pełnych zł w dół).

Na drugą transzę składamy tylko Preliminarz na pozostałą kwotę.

 

Przy składaniu Preliminarzy prosimy o wystawienie faktury lub rachunku o treści:

Premie wg. zasad Regulaminu dofinansowania klubów sportowych za zdobycie punktów w SSM za 2010 rok.

Środki przekazywane będą na konto wskazane we Wniosku

 

Uruchomienie II transzy nastąpi niezwłocznie po przyjęciu rozliczenia I transzy.

 
  Odbiór PIT za 2010 rok Email
02.02.2011.

Uprzejmię prosimy wszystkich, którzy ortrzymywali wynagrodzenie z Lubelskiej Unii Sportu

w postaci umów zlecenia i umów o dzieło w 2010 roku o zgłaszanie się po odbiór PIT.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 100 z 106