Lubelska Unia Sportu - WAŻNE! Dyrektywa MSiT dot. wymogów uczestników SSM - Współzawodnictwo 2009
Lubelska Unia Sportu

 WAŻNE! Dyrektywa MSiT dot. wymogów uczestników SSM - Współzawodnictwo 2009 Drukuj Email
19.01.2009.

Dyrektywa MSiT dotycząca wymogów regulaminowych obowiązujacych od roku 2009 wszystkich uczestników tego systemu.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodziezy zamieszczone jest pismo MSiT w sprawie wymogów  regulaminowych obowiązujących od 2009 roku wszystkich uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportu młodzieżowego.

Jednocześnie takie same wymogi dotyczą uczestnictwa zawodników i zawodniczek szkolonych w ramach kadr wojewódzkich Młodzika, Juniora i Młodzieżowca.

Zawodnicy, trenerzy i kluby nie spełniający wymogów nie będą zatwierdzeni do szkolenia ze środków MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.