Lubelska Unia Sportu - PREMIE DLA KLUBÓW tylko do końca kwietnia
Lubelska Unia Sportu

 PREMIE DLA KLUBÓW tylko do końca kwietnia Drukuj Email
23.04.2010.

Przypominamy, że zgodnie Regulamin Dofinansowania Klubów Sportowych za wyniki sportowe w Systemie Sportu Młodzieżowego paragraf 3 punkt 3 mówi: Kluby sportowe przedkładają w WISS w Lublinie wniosek (druk LUS), preliminarz, oraz fakturę (rachunek) obciążający LUS dotyczący przyznanych środków  w terminie do dnia 30.04.2010 r. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków przez klub sportowy kwota przyznanego dofinansowania dla tego klubu zostaje rozdzielona zgodnie z zapisami § 2 ust 3.

 

Jak dotychczas z możliwości pozyskania środkowi finansowych z tytułu premii nie skorzystały następujące kluby: UTS Orlik Lubin, Avia Świdnik (pływanie, boks), TPS Lublin, Sygnał Lublin, Górnik Łęczna S.A., Włodawianka, Akademia TKD Radzyń Podlaski, Kraśnicka Akademia TKD, UKS Międzyrzecka Trojka, AMSPN Hetman Zamość, WKJ Lublin.