Lubelska Unia Sportu - Druki organizacji MMM i el. do XVII OOM w 2011 roku.
Lubelska Unia Sportu

 Druki organizacji MMM i el. do XVII OOM w 2011 roku. Drukuj Email
27.01.2011.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały druki na organizację Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików lub eliminacji do XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (zał.3) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (MSiT).

Komunikat zawodów, Preliminarz wraz z harmonogramem prosimy przesłać pocztą elektroniczną jako propozycję kosztów zadania do zapoznania się przez LUS. 

 

Lubelska Unia Sportu zorganizuje (termin do ustalenia) spotkanie z przedstawicielami OZS, które zgłosiły akces przeprowadzenia eliminacji do XVII OOM lub Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików na spotkanie, na którym zostaną przedstawione wszystkie aspekty wynikające z wymogów stawianych przez MSiT, LUS oraz wysokość posiadanych środków na ich przeprowadzenie.