Lubelska Unia Sportu - Premie KS w SSM za 2010
Lubelska Unia Sportu

 Premie KS w SSM za 2010 Drukuj Email
07.02.2011.

Kluby sportowe otrzymujące środki w wysokości do 5.000 zł składają Wniosek i Preliminarz na całą przyznaną kwotę.

 

Kluby sportowe otrzymujące środki w wysokości 5.000 zł i więcej, składają Wniosek z podaną liczbą zdobytych punktów oraz kwotą całości środków. Preliminarz natomiast będzie do wysokości ustalonej transzy nie przekraczającej 60 % przyznanych środków (zaokr. do pełnych zł w dół).

Na drugą transzę składamy tylko Preliminarz na pozostałą kwotę.

 

Przy składaniu Preliminarzy prosimy o wystawienie faktury lub rachunku o treści:

Premie wg. zasad Regulaminu dofinansowania klubów sportowych za zdobycie punktów w SSM za 2010 rok.

Środki przekazywane będą na konto wskazane we Wniosku

 

Uruchomienie II transzy nastąpi niezwłocznie po przyjęciu rozliczenia I transzy.