Lubelska Unia Sportu - Akcje LATO 2011
Lubelska Unia Sportu

 Akcje LATO 2011 Drukuj Email
31.05.2011.

 W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały zaktualizowane druki organizacji, sprawozdania i zmian w szkoleniu KW.

Zamieszczony został także plik do wpisania bieżących akcji letnich, które wymaga MSiT (DSW).

Proszę przed złożeniem zestawienia akcji Lato 2011 dokonać wszelkich zmian terminowych i osobowych. KWJ musi być zaakceptowana przez PZS, stąd prośba o znaczne wcześniejsze przygotowanie zmian.

Otrzymanie zatwierdzonych zmian od PZS lub O/WZS pozwoli na uczestnictwo danego/ej zawodnika/czki w akcji oraz jej uruchomienie.