Lubelska Unia Sportu - SZKOLENIE W KW I WSPÓŁZAWODNICTWO SSM W 2012
Lubelska Unia Sportu

 SZKOLENIE W KW I WSPÓŁZAWODNICTWO SSM W 2012 Drukuj Email
12.01.2012.

Rozpoczynamy nowy rok szkolenia i udział we współzawodnictwie Systemu Sportu Młodzieżowego młodzieży uzdolnionej z programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego i Urzędu Marszałkowskiego w 2012 roku.

 

Podział limitów KW jest projektem. W podziale uwzględniono zasięg sportu, osiągnięte wyniki w latach poprzednich i realizację szkolenia w 2011 r. Związki, które nie dopełniły wymogu rekomendowania szkoleniowców na trenerów koordynatorów KW szkolenie prowadzić będzie na poziomie miejsc przyznanych przez PZS (po uzupełnieniu rekomendacji).

 

Przedstawiamy Wszystkim zainteresowanym zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży dokumenty i druki na przygotowanie Planów szkolenia KW, Wniosków i Preliminarzy organizacji eliminacji oraz udział w zawodach SSM (szczegóły zawarte w Zarządzeniu MSiT Nr 23 oraz Zintegrowanym Programie szkolenia MSiT i UM).

 

Wszelka dokumentacja w zakresie KW winna być dostarczana w formie elektronicznej na adres lus@lus.org.pl do weryfikacji (zaleca się także do stosowania w zakresie innych w/w programów) a po zaakceptowaniu w LUS dostarczona w wersji papierowej opieczętowana i podpisana zgodnie z wymogami.

Druki na akcje szkoleniowe KW w 2012 r. ukażą sią niebawem (są w weryfikacji).