Lubelska Unia Sportu - Zadanie_Trener 2012 - środki MSiT
Lubelska Unia Sportu

 Zadanie_Trener 2012 - środki MSiT Drukuj Email
21.02.2012.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały dokumenty do przedstawienia w LUS aby szkoleniowcy danego klubu uzyskujący punkty (min. 16) za wyniki w zawodach SSM otrzymali wynagrodzenie z funduszu na Zadanie TRENER ze środków MSiT.

Spakowany plik zawiera m.in. wykaz sportów i klubów spełniających wymagania oraz Wniosek.

Wnioski (wraz z załącznikami) należy złożyć do 27.02.br.