Lubelska Unia Sportu - Druki na zmiany Planu 2013
Lubelska Unia Sportu

 Druki na zmiany Planu 2013 Drukuj Email
03.04.2013.

Od 2 kwietnia wszelkie zmiany Planu 2013 dokonujemy poprzez odpowiedni druk zmian (podać uzasadnienie zmian). Zmiany MUSZĄ być zgłaszane co najmniej na 7 dni przed terminem akcji będącej w Planie. Jednocześnie przypominamy o obowiązku informowania pracowników merytorycznych LUS (SMS, e-mail) o wszelkich zmianach w pierwszym dniu realizowanej akcji.

 

Brak zgłoszenia zmian w podanym terminie spowoduje anulowanie, a brak zgłoszenia zmian w realizowanej akcji jej rozliczenia . Za wszelkimi przypadkami zmian należy złożyć pisemny wniosek (zał.) o zaakceptowanie zmian.

 

Druki zmian zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.