Lubelska Unia Sportu - Refundacja za udział w zawodach SSM
Lubelska Unia Sportu

 Refundacja za udział w zawodach SSM Drukuj Email
22.07.2013.

Komunikat

 

Lubelska Unia Sportu informuje zainteresowane kluby / OZS/WZS, iż wznowienie refundacji za udział w zawodach SSM w 2013r. nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu przejazdów reprezentantów woj. lubelskiego na finały XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013r.
i podsumowaniu wszystkich środków, jakie LUS będzie mogła zabezpieczyć na ten cel.

Obecnie, w porozumieniu z DKEiS UMWL czynimy starania o zwiększenie puli środków na „udziały” poprzez przesunięcie części środków z zakresu szkolenia KWJ zintegrowany oraz płac trenerów KWM. Ostateczna wysokość refundacji dla poszczególnych klubów / OZS/WZS będzie zależała od zgromadzonych na to zadanie środków finansowych oraz ilości zgłoszeń od uprawnionych podmiotów.

Zasady weryfikacji kwalifikowanych kosztów pozostają bez zmian.  

 

Prezes LUS

Bogusław Trojan