Lubelska Unia Sportu - SZKOLENIE KWM 2014 - Limity, druki
Lubelska Unia Sportu

 SZKOLENIE KWM 2014 - Limity, druki Drukuj Email
12.01.2014.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zamieszczony został pakiet dokumentów do przygotowania szkolenia KW Młodzików. Zamieszczono także projekt podziału limitów dla poszczególnych sportów.

Należy wziąć pod szczególną uwagę, że szkolenie KWM powinno odbywać się pod kątem udziału we współzawodnictwie młodzieżowym czyli Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (MMM) lub Mistrzostwach Polski Młodzików (MPM).

 

Pakiet zawiera Ankietę dla szkoleniowców uczestniczących w szkoleniu, Paszport zawodnika KWM, który pozwoli na monitorowanie postępu szkolonych oraz może mieć wpływ na przyznanie dodatkowych miejsc do szkolenia. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych jest wymagalne od każdego uczestniczącego w szkoleniu w ramach KWM.