Lubelska Unia Sportu - Projekt MULTISPORT
Lubelska Unia Sportu

 Projekt MULTISPORT Drukuj Email
06.03.2014.

 W roku 2014 MSiT proponuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz klubom sportowym Projekt „MULTISPORT”, adresowany do dzieci szkół podstawowych z klas IV – VI. Celem Projektu jest upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie na ich wszechstronny i harmonijny rozwój oraz zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubów sportowych i wdrożenie do współzawodnictwa wydaje się jednym z kluczowych zadań. Jednak najważniejszym celem sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie postaw obywatelskich, kreowanie postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim wychowanie przez sport.

Projekt kierowany jest do wszystkich organizacji pracujących z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności do klubów sportowych i JST na poziomie gminnym
i wojewódzkim.

Ci, którzy zainteresowani są bardziej szczegółowo moga zapoznać się z materiałami wydanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki a zamieszczone w zakladce Publikacje.