Lubelska Unia Sportu - Szkolenie KWM 2014
Lubelska Unia Sportu

 Szkolenie KWM 2014 Drukuj Email
26.06.2014.

W związku z pytaniami i niedopełnianiem obowiązku dokonania dopłaty do stawki osobodnia powyżej dofinansowywanych przez MSiT i WL. Informujemy, ze brak uzupelnienia środków do preliminowanej wysokości nie pozwoli na uruchomienie akcji.

Tytuł przelewu: „Dopłata do szkolenia KWM, sport, miejscowość org. akcji, termin akcji".

K-to 55 1240 5497 1111 0000 5004 2311 , Bank Pekao SA.

 

Kolejnym warunkiem jej uruchomienia są Oświadczenia o przetwarzaniu danych zawodnikow i kadry szkoleniowej (oryginał) oraz ksero aktualnych badań (jednorazowo, przed pierwszą akcją zawodnika).

Proszę o przedkładanie wymaganych dokumentów i dokonywaniem wpłat z nalezytym wyprzedzeniem aby zatwierdzenie akcji moglo nastąpić co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. (ZZ)