Lubelska Unia Sportu - Premie dla Klubów - ROZLICZENIE
Lubelska Unia Sportu

 Premie dla Klubów - ROZLICZENIE Drukuj Email
18.09.2014.

Przypominamy, że w dniu 30.09.2014r. (liczy się data stempla pocztowego) upływa ostateczny termin rozliczenia środków z tytułu dofinansowania szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiągniętych wyników sportowych w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

Oznacza to, iż po tym terminie rozliczenia nie będą przyjmowane a środki pochodzące z II transzy będą podlegały zwrotowi do LUS.