Lubelska Unia Sportu - ŚCIEŻKA OLIMPIJSKA - LUBELSKIE
Lubelska Unia Sportu

 ŚCIEŻKA OLIMPIJSKA - LUBELSKIE Drukuj Email
01.06.2015.

INFORMACJA

 

Lubelska Unia Sportu jako operator Programu „Ścieżka Olimpijska – Lubelskie” po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Sportu oraz w uzgodnieniu z Departamentem Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informuje, że n/w zawodnicy/czki reprezentujący kluby sportowe z terenu województwa lubelskiego zostali objęci niniejszym programem na rok 2015 i otrzymają dofinansowanie na przygotowanie się do występu na IO, Rio 2016:

1. Paweł Fajdek- lekka atletyka - KS AGROS Zamość, kwota 15,000 zł.,

2. Andrzej Jaros - lekka atletyka - KS AGROS Zamość, kwota 15,000 zł.,

3. Szymon Kiecana - lekka atletyka - KS AGROS Zamość, kwota 12,000 zł.,

4. Monika Brzostek - piłka siatkowa plażowa K - TPS Lublin, kwota 15,000 zł.,

5. Kinga Kołosińska - piłka siatkowa plażowa K - TPS Lublin, kwota 15,000 zł.,

6. Katarzyna Krawczyk - zapasy K - MKS Cement-Gryf Chełm, kwota 15,000 zł.

 

                                                                                      Zarząd LUS