Lubelska Unia Sportu - Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa
Lubelska Unia Sportu

 Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa Drukuj Email
20.12.2018.

KONFERENCJA

                              METODYCZNO-SZKOLENIOWA                           

trenerów koordynatorów i asystentów kadr wojewódzkich /lubelskie/

Lublin, dnia 22.12.2018 r.

 

Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy przy Lubelskiej Unii Sportu

zaprasza na Konferencję.

Sport dzieci i młodzieży. Metodyka szkolenia zawodników Kadr Wojewódzkich”,

która odbędzie się w sali konferencyjnej Polskiego Związku Motorowego przy ul. B. Prusa 8.

 

Program w głębi informacji.

 

Konferencja zorganizowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Proponowany Program Konferencji:

 

Godz.   9.45 - 10.00      - Rejestracja uczestników

 

Godz. 10.00 - 11.30      - Otwarcie Konferencji,

- Informacje związane z organizacją szkolenia,

                                  

Godz. 11.45 - 12.45      - Podstawowe zasady treningu dzieci i młodzieży –

                                        trener kl. M Maciej Powała-Niedźwiecki,

 

Godz. 12.45 - 14.15       - Jak zapobiegać kontuzjom dzieci i młodzieży? Przyczyny  

                                         powstawania urazów, profilaktyka – dr Jarosław Świderski,

 

Godz. 14.15 - 14.30       - Panel dyskusyjny,

 

Godz. 14.30 – 15.00      - Obiad

 

Godz. 15.15 – 16.00      - Okresy sensytywne w rozwoju cech kondycyjnych. Rozkład       

                                         obciążeń w mikrocyklu tygodniowym na podstawie         

                                         fizjologicznej strefy obciążeń cz. 1 – trener kl. M Jan Godlewski

 

Godz. 16.00 – 16.15      - Przerwa kawowa

 

Godz. 16.15 – 17.00      - Przygotowanie motoryczne na etapie juniora młodszego, główne

                                         akcenty treningowe, metodyka treningu, przykłady praktycznych

                                         rozwiązań cz. 2 – trener kl. M Jan Godlewski

 

Godz. 17.00 - 18.00      - Panel dyskusyjny

 

Godz. 18.00                  - Zakończenie Konferencji

 

 

Przyjazd trenerów na koszt delegujących wojewódzkich/okręgowych związków sportowych