Terminy akcji letnich KWJ iKWM
15.06.2009.

Trenerów KW Juniora i Młodzika uprasza się o niezwłoczne złożenie zestawienia akcji letnich (min. 5 dni) w okresie 20.06-31.08 według załącznika zamieszczonego w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.