MTSF - Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej 2009
04.08.2009.

 

PRZYPOMNIENIE! Przypominamy trenerom KW Juniorów i Młodzików szkolącym w 2009 roku.

Termin złożenia testu w formie elektronicznej (wyłącznie) upływa 15.09.br. Diagram zamieszczony jest w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.