Sprawozdanie ze szkolenia KWJ w 2009 roku
22.12.2009.

 W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zostały zamieszczone druki do Sprawozdania ze szkolenia KWJ (MSiT) w 2009 r.