Druki do refundacji kosztów udziału we Współzawodnictwie w 2010 r
07.01.2010.

 W zakladce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczony został pakiet druków       dla klubów, które ubiegać się będą o częściową refundację kosztów udziału w zawodach SSM       w 2010 roku.