DRUKI ORGANIZACJI SZKOLENIA KWM 2010
13.01.2010.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczony został pakiet druków do przygotowania Planów szkolenia KWM (Mlodzik) w 2010 roku oraz diagram MTSF.

Prosimy o wypelnienie zgodnie z załączonymi wytycznymi i przesłanie (obowiązkowo) w formie elektronicznej.