PREMIE DLA KLUBÓW ZA WYNIKI W SSM w 2009 roku
08.02.2010.

W zakładce Komunikatyi Ogłoszenia zamieszczony został pakiet dokumentów do złożenia w LUSie aby otrzymać przyznaną Premię klubowi za uzyskane wyniki we współzawodnictwie SSM w 2009 roku.

Na fakturze/rachunku prosimy wpisać: Premia według zasad Regulaminu dofinansowania klubów sportowych za zdobycie punktów w SSM w 2009 roku