Konspekty do sprawozdania ze szkolenia KWJ i KWM w 2010 roku
23.11.2010.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży umieszczone zostały pliki z konspektem do sporządzenia Sprawozdania za 2010 r ze szkolenia w KWJ i KWM