Druki na organizację i udział w zawodach SSM w 2011 roku.
27.01.2011.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodziezy zamieszczone zostały druki (zał. 4) na organizację lub udział w zawodach SSM ze środków Województwa Lubelskiego.

Po podpisaniu aneksu do umowy Zintegrowany Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego zostanie opublikowany w tym samym miejscu.