SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA W 2011 ROKU
06.12.2011.

Trenerzy KW Juniorów i Młodzików zobowiązani są do złożenia Sprawozdania ze szkolenia w 2011 roku. Sprawozdania należy złożyć (elektronicznie) do 31.12.2011 r. Na Konferencji (info poniżej) zostanie przedstawiony przykład jak sporządzić Sprawozdanie.

 

Druki zamieszczono w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.