MTSF 2012
31.05.2012.

Lubelska Unia Sportu po raz pierwszy bezpośrednio jest organizatorem konsultacji sprawdzającej dla przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF). Zaproponowaliśmy trenerom KW cztery terminy:26/27.05 ; 16/17.06 ; 21/22.07 ; 25/26.08.2012 r. W pierwszym terminie z wstępnie deklarowanych 173 osób uczestniczyło 58 (23 K i 35 M). Sprawdzian przeprowadzony był na obiektach MKS START Lublin (hala lekkatletyczna i stadion). Uczestnicy: KWJ i KWM - akrobatyka sportowa, KWM - lekka atletyka (chód), KWJ i KWM - zapasy klasyczne.

Uzyskano następujące wyniki:

 Wybitny        – kobiety   1, mężczyźni   0

 Wysoki         – kobiety 13, mężczyźni   2

 Średni           – kobiety 11, mężczyźni 18

 Niski             – kobiety  0, mężczyźni  12

 Bardzo niski – kobiety  0, mężczyźni    1

           

Średni wynik 523,76 – sprawność średnia kobiet 559,8  ;  mężczyzn 496,5.

 

Kolejny MTSF planowany jest na 16/17 czerwca 2012 roku.

Planowane grupy szkoleniowe: koszykówka K i M - KWJ i KWM,  rugby - KWJ i KWM, piłka nożna M - KWM, piłka ręczna K - KWM. Łącznie 137 osób (KWJ 37, KWM 100).

Wzorcowy Program i Preliminarz oraz Program minutowy MTSF zostanie przesłany trenerom koordynatorom do 6.06.br.

Wszyscy zawodnicy/czki muszą obowiązkowo posiadać książeczki sportowo-lekarskie, orzeczenia z aktualnymi badaniami zgodnie z wymogami PTMS. W przypadku ich braku zawodnicy/czki nie bedą mogli/ły wziąć udziału w MTSF.