MTSF 17.06.2012r. ODWOŁANY
14.06.2012.

Ze względów organizacyjnych i nieprzewidzianych okoliczności Lubelska Unia Sportu ODWOŁUJE zaplanowaną na dzień 17.06.br konsultację sprawdzającą, która przygotowywana była pod kątem przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF).

 

Prawdopodobnie dodatkowym terminem będzie1/2 lub 8/9 września br. O ostatecznych ustaleniach powiadomimy e-mail i na stronie internetowej LUS.

 

Kolejnym terminem, w którym można jeszcze ewentualnie uczestniczyć w sprawdzianie jest 21/22.07. Prosimy więc o podanie informacji do dnia 13.07. Programy i Preliminarze skorygujemy do właściwych dat, jedynie korekcie podlegać może wykaz imienny KW.

 

Za zmianę serdecznie przepraszamy.