SZKOLENIE KW 2013
29.01.2013.

Ostatnie wyliczenia jakie zostały przysłane do LUS informują o przyznanych 237 limitach: sporty indywidualne 89 (było 92) i 62 dodatkowe (było 66, z tego może być przyznane na sporty nieolimpijskie 9 miejs, projekt przewidywał 10)) oraz gry sportowe 86 limitów.

 

W dalszym ciągu nie ma druków z MSiT na Plany organizacji szkolenie KW w 2013 roku, więc zgodnie z wcześniejszą informacją zamieszczono przystosowane z poprzedniego roku z lekkimi korektami (wszystko już przerabialiśmy).

Proszę pamiętać, iż zgodnie z podaną informację na Konferencji 17.12.ub.r. MTSF dla KWJ jest obligatoryjny w podanych terminach. Brak wpisanego MTSF uniemożliwi akceptacji Planu przez Kierownika Wyszkolenia LUS. Załączam Zarządzenie Nr 21 MSiT do wnikliwego zapoznania się.

Proszę o przysłanie pocztą elektroniczną (lus@lus.org.pl) przygotowanych Planów szkolenia do weryfikacji, po której zostaną odesłane do zatwierdzenia przez PZS (KWJ) i W/OZS (KWM). Druki zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodziezy

Jeżeli nie jest planowane szkolenie w okresie feryjnym proszę na razie nie wysyłać Planów bo być może będą inne druki z MSiT, żeby nie przepisywać i  nie robić niepotrzebnego zamieszania z ich zatwierdzaniem.

Brak zatwierdzonych Planów nie uruchomi akcji.

 

Wiele W/OZS nie przysłały Rekomendacji na koordynatorów stąd nie są informowani.

 

Nowi trenerzy KW - wymagana Ankieta i ksero uprawnień