System Sportu M│odziezowego (SSM) 2015 - wyniki
08.12.2015.

 

Lubelska Unia Sportu przedstawia ostateczne krajowe wyniki wspó│zawodnictwa za 2015 rok opracowane przez Zespó│ Sportu M│odzie┐owego przy Instytucie Sportu..

Pakiet z klasyfikacjami indywidualnymi, klubowymi, gminnymi i powiatowymi zamieszczony zosta│ w zak│adce Komunikaty i Og│oszenia