WZMS
29.01.2017.

Przewodniczący - Maciej Powała Niedźwiecki

Członkowie - Monika Marzec, Jerzy Lipski, Jan Godlewski