Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  Projekt MULTISPORT Email
20.03.2014.

Dziękujemy Wszystkim za zaufanie deklarującym uczestnictwo w Projekcie MULTISPORT w zakresie popularyzacji sportu uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki jak i Zarząd Wojewódzwa Lubelskiego wybrali operatora wojewódzkiego w konkursie "Projekt MULTISPORT", którym zostało Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoly Sportowe.

 

 

 
  Projekt MULTISPORT Email
06.03.2014.

 W roku 2014 MSiT proponuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz klubom sportowym Projekt „MULTISPORT”, adresowany do dzieci szkół podstawowych z klas IV – VI. Celem Projektu jest upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie na ich wszechstronny i harmonijny rozwój oraz zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubów sportowych i wdrożenie do współzawodnictwa wydaje się jednym z kluczowych zadań. Jednak najważniejszym celem sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie postaw obywatelskich, kreowanie postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim wychowanie przez sport.

Projekt kierowany jest do wszystkich organizacji pracujących z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności do klubów sportowych i JST na poziomie gminnym
i wojewódzkim.

Ci, którzy zainteresowani są bardziej szczegółowo moga zapoznać się z materiałami wydanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki a zamieszczone w zakladce Publikacje.

 
  Realizacja zadania ze środków FRKF Email
21.02.2014.

Lubelska Unia Sportu otrzymała pismo z MSiT w sprawie wysokości przyznanych środków na wprowadzenie "Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku 2014"

Pismo określa kwoty i cel na jaki mają być przeznaczone:

- koszty szkoleniowe (KWM i płace kadry szkoleniowej),

- zadanie TRENER,

- koszty pośrednie (od kosztów bezpośrednich) 

 

Nie zostały wskazane środki na organizację zawodów Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, o które wystąpiliśmy we Wniosku. Tym samym może się okazać, że nie otrzymując dodatkowych środków LUS nie będzie mogła współfinansować żadnych zawodów MMM. Czekamy na odpowiedź Ministerstwa  w tej sprawie.

 

Informujemy, że w Programie Województwa Lubelskiego na udział w MMM (transport poza województwo) jest 25.000 zł., które to dofinansowanie będzie wypłacanie po przeprowadzeniu wszystkich zawodów MMM i proporcjonalnie do przejechanych kilometrów z uwzględnieniem środka lokomocji transportu zbiorowego. 

 
  PIT 11 za 2013 rok Email
13.02.2014.

Informujemy, iż w siedzibie LUS można odbierać PIT 11 za 2013 rok.

 

PIT można odbierać osobiście lub za uprzejmością innych osób – jednak konieczne jest wtedy posiadanie odpowiedniego upoważnienia do odbioru dokumentu w czyimś imieniu. Druk upoważnienia znajdziecie Państwo w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 
  Druki na szkolenie w KWM 2014 roku Email
12.02.2014.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczono zaktualizowane druki na szkolenie w KWM 2014 roku. Prosimy o pilne sporządzenie planów. 

 
  Szkolenia zawodników w kat. młodzieżowych w wybranych KS_dofinansowanie za wyniki w SSM w 2013 r. Email
16.01.2014.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży umieszczone zostały dokumenty dotyczące szkolenia zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych ( tzw. Premie dla klubów).
Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się ze wszystkim dokumentami a w szczególności z Regulaminem, który uległ znacznym zmianom. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z LUS tel. 81 441-12-61 z Magdaleną Iwaszczuk.

 
  SPORTOWA GWIAZDKA 2014 Email
30.12.2013.

XI CHARYTATYWNY BAL „SPORTOWA GWIAZDKA”

noworoczne spotkanie środowiska sportowego 4 stycznia 2014 roku

(sobota) o godz. 19.00 Hotel Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza

W imieniu organizatorów:

środowiska Karate Tradycyjnego i Lubelskiej Unii Sportu

mamy przyjemność zaprosć sportowców, trenerów i działaczy oraz wszystkich sympatyków sportu na odbywaj±cy się już po raz jedenasty bal charytatywny „Sportowa Gwiazdka”.
W trakcie imprezy odbędzie się aukcja pamiątek sportowych wspierająca fundację pomagającą w rehabilitacji Jakuba Warsz-Orakzai, ucznia kl. 4 SP 51,

który choruje na dziecięce porażenie mózgowe.

 

W programie :
wieczór taneczny- zagra zespół muzyczny „Liberta Band”;
występy artystyczne i pokazy sportowe; karaoke i konkursy z nagrodami;

dania serwuje kuchnia hotelu Victoria.

Aukcja pamiątek sportowych "sportowcy-dzieciom"

Koszt zaproszenia 120 zł. od osoby.

(zaproszenie obejmuje: miejsce przy 8 osobowym stoliku, bogaty serwis gastronomiczny)

 
  KONFERENCJA SZKOLENIOWA TRENERÓW KW Email
02.12.2013.

Lubelska Unia Sportu zaprasza na Konferencję szkoleniową trenerów koordynatorów

KWJ i KWM, która odbędzie się w dniu 21.12.2013r. /sobota/  od godz. 10.00

w kompleksie PZMot przy ul. Prusa 8.

 

Program Konferencji:

- Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej, osiągniętych wynikach Współzawodnictwa sportowego oraz sprawozdawczości z prowadzonego szkolenia w 2013 r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Samorządu Województwa Lubelskiego,

 

- Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Samorządu Województwa Lubelskiego zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży  a także innych zadań realizowanych przez Lubelską Unię Sportu w roku 2014.

 

Dodatkowe informacje oraz druki Sprawozdania przesłane zostaną drogą elektroniczną.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18.12.br.

 
  WYNIKI SSM za 2013 Email
21.11.2013.

Przedstawiamy wyniki współzawodnictwa województwa lubelskiego po wprowadzeniu wszystkich otrzymanych komunikatów, wniosków o podział punktów oraz przyznanych regulaminowych zaliczeń punktów.

W pierwszej zakładce – zbiór imienny

W drugiej zakładce punktacja powiat-gmina-klub.

W trzeciej zakładce dyscyplina-klub.

 

Prosimy o dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów, przynależność klubów do gmin, powiatów oraz przyznanych punktów.

Wszelkie uwagi prosimy przekazywać e-mailem na adres wyniki@sportmlodziezowy.pl.

Nowe wnioski o podział lub zaliczenie punktów nie są już przyjmowane.

 

Termin składania tych wniosków minął 31 października. (pkt. 4.7 regulaminu).

 

Uwagi o błędach w nazwach klubów lub błędach w naliczeniu punktów przyjmowane są do 2 grudnia br.

 

 Po tym terminie nie przyjmujemy żadnych uwag.

 

Cały zbiór wyn2013 (23) jest już na stronie www.sportmlodziezowy.pl

Zbiór województwa lubelskiego w zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży 

 
  Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży 2013 Email
28.10.2013.

Opublikowane zostało jedno z ostatnich zestawień wyników współzawodnictwa sportowego w 2013 roku, stan na 26.10..

Prosimy o sprawdzenie poprawności nazw swoich klubów i naliczonych punktów. Po tym okresie reklamacje nie będa uwzględniane 

 

Termin na przesłanie komunikatów i pism o podział i zaliczenia punktów mija 31.10.2013 r.

 

Zbiór wyników naszego województwa zamieszczony w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.

 
  Premia dla klubów. Rozliczenie! Email
12.09.2013.

 Lubelska Unia Sportu przypomina o zbliżającym się (30 września) terminie rozliczenia Premii dla klubów za 2012 rok.

W obecnym momencie są jeszcze kluby, które nie rozliczyły się z I (pierwszej) transzy. Przypominamy, że otrzymanie II (drugiej) transzy jest możliwe dopiero po prawidłowym rozliczeniu transzy I.

W związku z powyższym prosimy o szybkie przesyłanie rozliczeń.

 
  Refundacja za udział w zawodach SSM Email
22.07.2013.

Komunikat

 

Lubelska Unia Sportu informuje zainteresowane kluby / OZS/WZS, iż wznowienie refundacji za udział w zawodach SSM w 2013r. nastąpi niezwłocznie po rozliczeniu przejazdów reprezentantów woj. lubelskiego na finały XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013r.
i podsumowaniu wszystkich środków, jakie LUS będzie mogła zabezpieczyć na ten cel.

Obecnie, w porozumieniu z DKEiS UMWL czynimy starania o zwiększenie puli środków na „udziały” poprzez przesunięcie części środków z zakresu szkolenia KWJ zintegrowany oraz płac trenerów KWM. Ostateczna wysokość refundacji dla poszczególnych klubów / OZS/WZS będzie zależała od zgromadzonych na to zadanie środków finansowych oraz ilości zgłoszeń od uprawnionych podmiotów.

Zasady weryfikacji kwalifikowanych kosztów pozostają bez zmian.  

 

Prezes LUS

Bogusław Trojan

 
  XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013 Email
18.06.2013.

W zakładce Komunikaty i Ogloszenia zamieszczone zostały Komunikaty organizacyjne XIX OOM w sportach letnich ŁÓDZKIE 2013 oraz druk na zgłoszenie uczestnictwa w zawodach finałowych.

 

Zgłoszenie wypełnione (wszystkie wymagane pola zgodnie z opisem) przesłać na adres LUS w terminie na 10 dni przed terminem przyjazdu na miejsce zawodów.

 

LUS weryfikuje i przesyła organizatorom poszczególnych sportów zgłoszenie ekipy lubelskiej.

 
  Druki na zmiany Planu 2013 Email
03.04.2013.

Od 2 kwietnia wszelkie zmiany Planu 2013 dokonujemy poprzez odpowiedni druk zmian (podać uzasadnienie zmian). Zmiany MUSZĄ być zgłaszane co najmniej na 7 dni przed terminem akcji będącej w Planie. Jednocześnie przypominamy o obowiązku informowania pracowników merytorycznych LUS (SMS, e-mail) o wszelkich zmianach w pierwszym dniu realizowanej akcji.

 

Brak zgłoszenia zmian w podanym terminie spowoduje anulowanie, a brak zgłoszenia zmian w realizowanej akcji jej rozliczenia . Za wszelkimi przypadkami zmian należy złożyć pisemny wniosek (zał.) o zaakceptowanie zmian.

 

Druki zmian zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.

 
  Premie dla Klubów Email
25.02.2013.

Dotyczy klubów z kwotą dofinansowania 3 500 zł i więcej.

W przypadku transzy należy wystawić dwa rachunki pierwszy na 60% oraz drugi na 40%

i dwa preliminarze również na 60% oraz na 40%. Wniosek o dofinansowanie pozostaje jeden na całą przyznaną kwotę. 

 

Druga transza będzie wypłacona w momencie prawidłowego rozliczenia transzy pierwszej!

 

Do wszystkich klubów.

Prosze o uważne przeczytanie Regulaminu premii dla klubów.

Proszę pamiętać o dołączaniu do dokumentów rachunku (faktury) obciążającego Lubelską Unię Sportu, ponieważ tylko na takiej podstawie jesteśmy w stanie przelać środki na Państwa konto bankowe.

 
  Zintegrowany Program Współzawodnictwa w zawodach SSM w 2013 Email
11.02.2013.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały pliki na dofinansowanie udziału i organizacji zawodów SSM w 2013 (zał.2).

 

 
  Premiowanie klubów sportowych za wyniki SSM za 2012 Email
11.02.2013.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały pliki na dofinansowanie klubów sportowych za wyniki w SSM za 2012.Szczegółowe zasady zawiera Regulamin Premiowania KS za wyniki w SSM za 2012 (zał.3)

 
  Ubezpieczenie zaw KW_Allianz Email
11.02.2013.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostało ubezpieczenie zawodników i zawodniczek KW na okres 07.02.2013 - 06.02.2014.

 
  KONFERENCJA Z TRENERAMI KOORDYNATORAMI KW Email
29.01.2013.

Lubelska Unia Sportu informuje, że dnia

2 lutego 2013r. w godz. 11.00-15.00

w sali konferencyjnej PZMot przy ul. Prusa 8 odbędzie się Konferencja z trenerami koordynatorami KWJ i KWM mająca na celu omówienie przygotowań Planów organizacyjnych szkolenia na 2013r. Omówienie sposobu przygotowania dokumentów - Program i Preliminarz, Sprawozdanie, Dziennik zajęć i Zapis zajęć - akcji szkoleniowych. Omówienie zasad finansowania szkolenia młodzieży uzdolnionej. Zasady przygotowania i realizacji MTSF.

 

Obecność Wszystkich trenerów koordynatorów obowiązkowa

 
  SZKOLENIE KW 2013 Email
29.01.2013.

Ostatnie wyliczenia jakie zostały przysłane do LUS informują o przyznanych 237 limitach: sporty indywidualne 89 (było 92) i 62 dodatkowe (było 66, z tego może być przyznane na sporty nieolimpijskie 9 miejs, projekt przewidywał 10)) oraz gry sportowe 86 limitów.

 

W dalszym ciągu nie ma druków z MSiT na Plany organizacji szkolenie KW w 2013 roku, więc zgodnie z wcześniejszą informacją zamieszczono przystosowane z poprzedniego roku z lekkimi korektami (wszystko już przerabialiśmy).

Proszę pamiętać, iż zgodnie z podaną informację na Konferencji 17.12.ub.r. MTSF dla KWJ jest obligatoryjny w podanych terminach. Brak wpisanego MTSF uniemożliwi akceptacji Planu przez Kierownika Wyszkolenia LUS. Załączam Zarządzenie Nr 21 MSiT do wnikliwego zapoznania się.

Proszę o przysłanie pocztą elektroniczną (lus@lus.org.pl) przygotowanych Planów szkolenia do weryfikacji, po której zostaną odesłane do zatwierdzenia przez PZS (KWJ) i W/OZS (KWM). Druki zamieszczone w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodziezy

Jeżeli nie jest planowane szkolenie w okresie feryjnym proszę na razie nie wysyłać Planów bo być może będą inne druki z MSiT, żeby nie przepisywać i  nie robić niepotrzebnego zamieszania z ich zatwierdzaniem.

Brak zatwierdzonych Planów nie uruchomi akcji.

 

Wiele W/OZS nie przysłały Rekomendacji na koordynatorów stąd nie są informowani.

 

Nowi trenerzy KW - wymagana Ankieta i ksero uprawnień

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 57