Lubelska Unia Sportu - AKCJE LATO 2010
Lubelska Unia Sportu

 AKCJE LATO 2010 Drukuj Email
02.06.2010.

TRENERZY KADR WOJEWÓDZKICH

Prosimy o przesłanie wykazu akcji szkol. organizowanych w okresie 26 czerwca–30 września br. -

KWJ i KWM.

Wykazy prosimy przesłać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca

na adres lus@lus.org.pl 

W wykazie należy ująć akcje minimum 5-ciodniowe. Nie zgłoszenie akcji w wykazie może skutkować nie uruchomieniem akcji przez LUS oraz nie rozliczeniem jej przez DSKM MSiT.

Poproszę o wpisywanie terminu akcji cyframi arabskimi zgodnie z załączonym wzorem.

 

(druk w zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży).