Lubelska Unia Sportu - Szkolenie młodzieży uzdolnionej woj. Lubelskiego w 2011
Lubelska Unia Sportu

 Szkolenie młodzieży uzdolnionej woj. Lubelskiego w 2011 Drukuj Email
05.01.2011.

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjno-finansowe, o których sygnalizowaliśmy na Kursokonferecjach metodyczno-szkoleniowych w listopadzie i grudniu ub.r, znacznej zmianie uległo szkolenie w Kadrach Wojewódkich Juniorów (KWJ) oraz Młodzików(KWM).

Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2011 zostały znacznie zmniejszone na wszelkie zadania jakie realizowane bedą w roku bieżącym. Szkolenie KWJ w grach sportowych zmniejszone zostało do 30 dni z 40 w ub. roku.

Młodzików szkolonych będzie 9.000 osób w porównaniu do 10 000 osób w 2010 r. 

W sytuacji "tzw. krótkiej kołdry" zaistniała konieczność pokazania środków z województwa na szkolenie młodzika 50/50. MSiT warunkuje dofinansowanie szkolenia w wysokości 30 zł./osobodzień pokazaniem conajmniej takich samych środków z województwa. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizując Zintegrowany program szkolenia młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w roku 2011, środki na tzw. II koszty KWM zabezpieczył w wymaganej pełnej wysokości, przesuwając ciężar szkolenia Młodzieżowca w ramach KWJ ze środków MSiT.

 

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczony został Projekt limitów dla poszczególnych sportów z uwzględnieniem: osiągniętych wyników sportowych w 2010 r., realizacji szkolenia w 2010 r., zasięgu dysypliny i szkolenia w kategoriach SSM. Zamieszczono także zaktualizowane dokumenty na akcje szkoleniowe (Preliminarz, Program i Sprawozdanie finansowe).

Przed przystąpieniem do realizacji szkolenia (złożenie Programu i Preliminarza) nalezy złożyć zatwierdzone Plany KWJ przez PZS a KWM przez W/OZS (plan organizacyjny, wykaz imienny, kadra, łączka). Przygotowane druki planów należy przesłać elektronicznie do LUS a po analizie i ew. korektach dokumentów zostaną one odesłane do trenera koordynatora (głównego danej KW) celem ich zatwierdzenia j.w. Wtedy dopiero będzie uruchomiona akcja.

 

Szkolenie finansowane będzie od 2 stycznia 2011 roku, jednakże do czasu otrzymania środków z MSIT oraz UM prosimy o uzgadnianie z kontrahentami wydłużonego terminu zapłaty (30 dni) aby uniknąć nieterminowych płatności.

Szkolenie prowadzone będzie w okresie 02.01 - 30.11.2011 roku, a w uzasadnionych przypadkach (specyfika sportu, dodatkowe dni szkolenia) szkolenie przedłużone może zostać do połowy grudnia.

 

Wszelkie nowe informacje będziemy przekazywali drogą elektroniczną, przez stronę www oraz telefonicznie. Wszelkich dodatkowych informacji, pomocy w przygotowaniu wymaganych dokumentow udzielą pracownicy Lubelskiej Unii Sportu.

 

Pozdrawiamy, życząc wielu sukcesów sportowych w 2011 roku.