Lubelska Unia Sportu - MTSF 2012
Lubelska Unia Sportu

 MTSF 2012 Drukuj Email
31.05.2012.

Lubelska Unia Sportu po raz pierwszy bezpośrednio jest organizatorem konsultacji sprawdzającej dla przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF). Zaproponowaliśmy trenerom KW cztery terminy:26/27.05 ; 16/17.06 ; 21/22.07 ; 25/26.08.2012 r. W pierwszym terminie z wstępnie deklarowanych 173 osób uczestniczyło 58 (23 K i 35 M). Sprawdzian przeprowadzony był na obiektach MKS START Lublin (hala lekkatletyczna i stadion). Uczestnicy: KWJ i KWM - akrobatyka sportowa, KWM - lekka atletyka (chód), KWJ i KWM - zapasy klasyczne.

Uzyskano następujące wyniki:

 Wybitny        – kobiety   1, mężczyźni   0

 Wysoki         – kobiety 13, mężczyźni   2

 Średni           – kobiety 11, mężczyźni 18

 Niski             – kobiety  0, mężczyźni  12

 Bardzo niski – kobiety  0, mężczyźni    1

           

Średni wynik 523,76 – sprawność średnia kobiet 559,8  ;  mężczyzn 496,5.

 

Kolejny MTSF planowany jest na 16/17 czerwca 2012 roku.

Planowane grupy szkoleniowe: koszykówka K i M - KWJ i KWM,  rugby - KWJ i KWM, piłka nożna M - KWM, piłka ręczna K - KWM. Łącznie 137 osób (KWJ 37, KWM 100).

Wzorcowy Program i Preliminarz oraz Program minutowy MTSF zostanie przesłany trenerom koordynatorom do 6.06.br.

Wszyscy zawodnicy/czki muszą obowiązkowo posiadać książeczki sportowo-lekarskie, orzeczenia z aktualnymi badaniami zgodnie z wymogami PTMS. W przypadku ich braku zawodnicy/czki nie bedą mogli/ły wziąć udziału w MTSF.