Lubelska Unia Sportu - Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży 2013
Lubelska Unia Sportu

 Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży 2013 Drukuj Email
28.10.2013.

Opublikowane zostało jedno z ostatnich zestawień wyników współzawodnictwa sportowego w 2013 roku, stan na 26.10..

Prosimy o sprawdzenie poprawności nazw swoich klubów i naliczonych punktów. Po tym okresie reklamacje nie będa uwzględniane 

 

Termin na przesłanie komunikatów i pism o podział i zaliczenia punktów mija 31.10.2013 r.

 

Zbiór wyników naszego województwa zamieszczony w zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży.