Lubelska Unia Sportu - Reaktywacja WZMS przy LUS
Lubelska Unia Sportu

 Reaktywacja WZMS przy LUS Drukuj Email
13.04.2017.

 Powołanie Wojewódzkiego Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego
przy Lubelskiej Unii Sportu

 

Decyzją Zarzadu Lubelskiej Unii Sportu z dnia 2 lutego 2017 roku powołano Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy. Jest to reaktywacja zespołu działającego przez wiele minionych lat w strukturach lubelskich Wojewódzkich Interdyscyplinarnych Stowarzyszeń Sportowych.

W skład zespołu weszli: Maciej Powała-Niedźwiecki – przewodniczący, Monika Marzec,
Jan Godlewski, Jerzy Lipski.

 

Na pierwszym zebraniu WZMS zatwierdził główne zasady swojej działalności. 

                                                                          

                                  Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy

 (główne zasady działalności)

 

 1. 1. Skład Wojewódzkiego Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego (zwanego dalej Zespołem) i jego przewodniczącego powołuje Zarząd Lubelskiej Unii Sportu.
 2. 2.  Zespół pracuje pod kierownictwem przewodniczącego.
 3. 3. Zespół opracowuje model szkolenia grup sportów Kadr Wojewódzkich Juniorów (KWJ), Juniorów młodszych (KWJmł.) i Młodzików (KWM). Kontroluje jego realizację oraz prognozuje rozwój poszczególnych sportów na terenie Lubelszczyzny.
 4. 4.  Członkowie Zespołu kontrolują akcje szkoleniowe KW wskazane przez Przewodniczącego w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi LUS.
 5. 5.  Członkowie Zespołu prowadzą konsultacje z trenerami koordynatorami sportów.
 6. 6. Przewodniczący Zespołu przedstawia Zarządowi LUS propozycje podziału miejsc KWM, KWJ młodszych (środki MSiT i WL), KWJ młodszych zint. (środki tylko WL) i dodatkowych miejsc a także innych KW planowanych do powołania w przyszłości .
 7. 7. Zespół proponuje Zarządowi LUS zakupy sprzętu sportowego, podział środków przeznaczonych na sprawy szkoleniowe oraz ewentualne przesunięcia tych środków.
 8. 8.  Zespół ustala tematy oraz terminy Kursokonferencji Trenerów a jego członkowie biorą czynny udział w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu.
 9. 9.   Zespół ocenia efekty szkolenia kadr wojewódzkich w poszczególnych sportach.  
 10. 10. Zespół opracowuje materiały szkoleniowe w formie biuletynu w formie elektronicznej na stronie WWW Lubelskiej Unii Sportu.
 11. 11. Zespół omawia inne sprawy dotyczące szkolenia młodzieży.