Lubelska Unia Sportu - Walne Zgromadzenie Delegatów LUS
Lubelska Unia Sportu

 Walne Zgromadzenie Delegatów LUS Drukuj Email
03.02.2019.

W dniu 2 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Unii Sportu. W Zgromadzeniu uczestniczyło 30 delegatów na 33 uprawnionych.

Wybrano nowe władze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

W skład Zarządu weszły osoby i ukonstytuował się następująco:

- Trojan Bogusław - Prezes

- Maciejewski Andrzej - Wiceprezes

- Powała-Niedźwiecki Maciej - Wieceprezes

- Iwaszczuk Magdalena - Wiceprezes

- Lipski Jerzy - członek

- Kawałek Antoni - członek

- Danielczuk Paweł - członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Nowakowski Kazimierz - Przewodniczący

- Dunecki Leszek - członek

- Lewtak Tomasz - członek