PITY za 2009 z LUS
09.02.2010.

Lubelska Unia Sportu informuje, że trenerzy, którzy uzyskali dochód w LUS w 2009 roku mog± zgłaszać się po odbiór PIT-ów od poniedziałku do pi±tku w godz. 8.00 - 16.00.

Serdecznie dziękujemy.