PREMIA DLA KLUB紟
25.10.2010.

Przypominamy, ze termin rozliczenia dofinansowania klubów sportowych za wyniki sportowe

w Systemie Sportu M這dzie穎wego up造wa dnia 31 pa寮ziernika.

Dotychczas na 75 klubów rozliczenia dokona這 tylko 15.

 

Przypominamy, ze termin rozliczenia dofinansowania klubów sportowych za wyniki sportowe

w Systemie Sportu M這dzie穎wego up造wa dnia 31 pa寮ziernika.

Dotychczas na 75 klubów rozliczenia dokona這 tylko 15.

Paragraf 3 Regulaminu mówi:

4. W oparciu o przyznane dofinansowanie kluby sportowe wystawi na rzecz WISS w Lublinie do dnia 31.10.2010 r. zestawienia poniesionych kosztów zawartych we wniosku, zgodnych z kosztami wymienionymi rodzajowo w § 4 Regulaminu.

5. Nie przedstawienie zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 skutkuje zwrotem przyznanej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia wp造wu 鈔odków na konto bankowe klubu sportowego.