Odbiór PIT za 2010 rok
02.02.2011.

Uprzejmię prosimy wszystkich, którzy ortrzymywali wynagrodzenie z Lubelskiej Unii Sportu

w postaci umów zlecenia i umów o dzieło w 2010 roku o zgłaszanie się po odbiór PIT.