SZKOLENIE W KW I WSPӣZAWODNICTWO SSM W 2012
18.01.2012.

W zakadce Zintegrowany Program szkolenia modziey zamieszczony zosta ostateczny podzia limitów miejsc do szkolenia w KWJ i KWM w 2012 roku.

Zamieszczono równie Plan organizacji szkolenia ze zmienionym drukiem Plan organizacji szkolenia (korekta w tabeli V. Wykaz zgrupowa, konsultacji, bada) zgodnie z wymogiem MSiT,.

Druki organizacji szkolenia w 2012 na zgrupowaniach i konsultacjach.

Druki (Preliminarze) dotyczce organizacji i udziau w zawodach SSM ze rodków województwa lubelskiego.