PIT za 2011 rok.
21.02.2012.

Lubelska Unia Sportu informuje, że są wydawane (w godz.9.00-12.00) formularze PIT osobom fizycznym uzyskującym dochody w naszym stowarzyszeniu.

W sprawach szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 81 444-12-61.